dinsdag 30 december 2008

Beeld van de Fatae in Dublin Ierland

Schikgodinnen

In de Griekse mythologie is de naam Moirae of meer populair Fates
ze worden voorgesteld als een drievuldige vorm van de Godin Moira
en bepalen gezamelijk de levensloop van zowel stervelingen als goden
dit doen ze door de levensdraad van de stervelingen te spinnen meten
en afknipppen. De oorsprong is vermoedelijk een verschijningsvorm
van Aphrodite en later is hun afstamming ondermeer door de schrijver
Hesodius gegeven als dochter van de godin Nyx (nacht) de schik-
godinnen in de Griekse mythologie zijn: Klotho ( de spinster) die de
levensdraad spinde, Lachesis ( de verdeelster) die de draad af mat
en aldus besliste hoelang iemand nog te leven had.
Atropos ( de onafwendbare, die iemands draad afknipte als zijn tijd
gekomen was.

dolfijnen

Healing Innerlijke reis

Dolfijnen begeleiden mij op mijn pad
Ik ga mijn reis maken
Spannend zal het zeker zijn
elven en deva's hangen om me heen
allen maken zij die reis om mij te helpen
om te healen, spelen met mijn innerlijke
kind, avonturen beleven, ik kijk mee door
de ogen van het kind, en ik verwonder om
alles wat ik zie, en beleef.
Het leven is een geschenk, en ik ben blij
en vooral vrij...


elise

maandag 29 december 2008

vlinderend

Vlinderend (Gedicht)

In hemelbomen
klonken zachte melodieen
de nacht bracht dromen
uit de klankenboom

Ik rekte me uit als een
ballerina
en droomde jouw in
mij
vlinderend in mijn
ziel.


elise
"Hoogleraar begrijpt dierenactivisten wel" en "Dierenactivisten zijn geen terroristen"

ZUIDHORN - ,,Terroristen? Welnee.'' Professor Dirk Boon, hoogleraar Dier en Recht aan de Universiteit van Utrecht, ziet de wens van de Tweede Kamer om dierenactivisten als terroristen te boekstaven, veel te ver gaan. ,,Het is burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat mag, als een onderwerp heel netelig ligt, wat mij betreft nog best ver gaan.''

"Hoogleraar begrijpt dierenactivisten wel"
door Romana Abels
2003-10-03 in het dagblad Trouw.

"Dierenactivisten zijn geen terroristen"
door Dirk Boon in de Verdieping van Trouw op 22 oktober 2003

Voor Boon gaat activisme pas te ver bij geweld tegen mensen en bij 'grote vernielingen'. Maar hij heeft wel begrip voor de radicalisering onder voorvechters van dierenrechten. ,,De frustratie wordt zo groot, dan gaat er eens een McDonald's in de fik. Ik kan dat wel begrijpen.'' Boon kent wel een aantal radicale activisten. ,,Het zijn allemaal goedbedoelende jongemannen.''
Voor de hoogleraar is de dierenrechtbeweging niets anders dan andere emancipatiebewegingen waren. ,,Ik noem dan abortus, euthanasie, kernenergie, stakingsrecht. Elke keer is er een sterke roep om politiek ingrijpen, het gaat om principiële keuzes. Het geeft een strijd die tientallen jaren duurt.''


Dirk Boon (54), houdt zich sinds de jaren zeventig bezig met de rechtspositie van dieren. Hij studeerde erop af, promoveerde. Sinds 1997 is hij twee dagen in de week professor in Utrecht. Tot op heden is Boon tot zijn spijt de enige gespecialiseerde jurist in Nederland die zich met dieren bezighoudt. ,,Ik had in de jaren tachtig nog de goede hoop dat velen mij na mijn promotie zouden volgen. Dat dierenrecht zou uitgroeien tot een echte discipline. Maar hoewel dat bij milieurecht wel gebeurde, bleef dierenrecht achter.''

En waar Boon alleen bleef in de universitaire wereld, bleven de buitenparlementaire voorvechters van dierenrechten roependen in de woestijn. Boon: ,,Er is geen enkele vooruitgang. Met dieren is een aantal tergende dingen aan de hand. Zoals in de bioindustrie.'' ,,In de bioindustrie worden 130 miljoen dieren gehouden. Die leven onder erbarmelijke omstandigheden. De afgelopen dertig jaar wordt daar tevergeefs aandacht voor gevraagd . Dat zij maar nooit gehoord worden, leidt bij sommige mensen tot een enorme frustratie. Voor hen zijn dieren als hun naasten. Ze gaan van opgekropte woede over de schreef: gooien ruiten in, bezoeken een fokkerij. Maar is dat een delict? Het is van een heel andere orde dan messentrekkers en bolletjesslikkers. Ik kan wel wat meevoelen met deze mensen. Er zijn grenzen aan wat je met dieren mag doen.'' Die liggen bijvoorbeeld bij de inzet van proefdieren. ,,Ik sta er niet van versteld dat daarover bij veel mensen verontwaardiging heerst. De 7000 mensen in ons land die zich bezighouden met de 700.000 proefdieren die we per jaar gebruiken, willen niets prijsgeven. Het is bijna onmogelijk om na te gaan hoe een dierproef wordt verricht en waarom. Zij zeggen: 'Omdat we ons niet bloot willen geven aan terreur'.''

,,Hetzelfde gaat op voor de veehouderij. Daar worden 130 miljoen dieren gehouden, maar als je door Nederland rijdt, zie je er niets van. Veehouders hebben zich onzichtbaar gemaakt. Vanwege besmettingsgevaar mag niemand de stallen in. Zij zeggen: 'De consument wil goedkoop vlees, en de consument vraagt om diervriendelijke producten, om minder dierziekten'. Zonder openheid worden die twee ongelooflijk boos op elkaar.''
De communicatiestoornis heeft desastreuze gevolgen, meent Boon. ,,Zo ontstaat vanzelf radicalisering. Maar het gaat te ver om te spreken van fundamentalisme. Nu is Volkert van der G. het boegbeeld geworden van wat slecht is, maar zijn werkwijze bij Milieu Offensief dwingt bewondering af. Hij heeft in zijn korte loopbaan 1200 procedures aangespannen, waarvan hij 90 procent won. Daarmee zette hij kwaad bloed bij gemeenten en provincies, maar die hadden er zelf een potje van gemaakt.''


Dierenactivisten zijn geen terroristen

Geweld van actievoerders accepteert de samenleving als een vervelend gegeven. En schade die voetbalvandalen aanbrengen, hoeven zij niet te betalen. Maar vernielingen door dierenactivisten krijgen nu plots het predikaat 'terroristisch'.
Dierenactivisme is geen terrorisme. De Grote Van Dale: 'het plegen van) gewelddaden (individuele of collectieve aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) ter demoralisering van de bevolking om een politiek doel te bereiken'. Bij terrorisme in de moderne betekenis ligt de nadruk op de ondermijning van de rechtsstaat. Daar is bij dierenactivisme helemaal geen sprake van.

Ik heb onderzoek gedaan naar sociale en politieke acties na de Tweede Wereldoorlog. Veel van deze acties gaan gepaard met het toebrengen van vernielingen. Voetbalvandalisme is een goed voorbeeld. Onlangs werd de Ajaxbus in de hens gestoken. Ik hoef niet uiteen te zetten welke schade is ontstaan door de kraakbeweging. Ik herinner mij nog levendig de staat van beleg die in de Provo-tijd in Amsterdam schering en inslag was. Rellen, opstand, activisme, protest, het zijn allemaal loten aan de sociale en politieke stam. Vernielingen in Rome tijdens Europees overleg. Vernielingen op andere plaatsen in de wereld tijdens wereldberaad over globalisering.
Als de meerderheid der Tweede Kamer van oordeel is dat dierenactivisten terroristen zijn, zoals onlangs bleek, dan ontkom ik niet aan de indruk dat voetbalvandalen en andere opstandelingen daar eveneens toe gerekend moeten worden.
Het is een gegeven dat in het verleden niet hard opgetreden is tegen allerlei vormen van vandalisme. Als supporters elk weekeinde dezelfde voetbaltrein slopen, waarom wordt de schade dan niet verhaald op de veroorzakers? Als het voetbalvandalisme noodzaakt tot het inzetten van vele politieagenten op zondag, waarom wordt de voetbalclub dan niet gedwongen om voor de politie-inspanning te betalen? Dat gebeurt niet - althans onvoldoende mijns inziens - en toch moeten dierenactivisten als terroristen worden vervolgd en behandeld?
Anouchka van Miltenburg, VVD-kamerlid, wekt in een ingezonden stuk (Podium, 7 oktober) de indruk dat ik gewelddadigheden uit maatschappelijke frustratie goedkeur. Daar is geen sprake van. Zij reageert op een interview met mij in Trouw (3 oktober) maar in de eerste regels van dat interview staat: geen geweld en weinig vernielingen. Ik sluit er echter mijn ogen niet voor dat veel acties met vernieling en met geweld gepaard gaan. Mits met mate lijkt een dergelijk optreden maatschappelijk aanvaard te zijn en lijkt iedereen de materiële schade voor lief te nemen. Ik heb nog nooit gehoord dat de daders van vernieling aan herdenkingsmonumenten opgespoord en vervolgd zijn. Hetzelfde geldt voor de Marokkaanse jongeren die onlangs een spoor van vernieling hebben getrokken door Amsterdam-West direct na de herdenking van de Marokkaanse jongen die door een politieagent was doodgeschoten. Klaarblijkelijk wordt in deze samenleving door politie, openbaar ministerie en bestuur dit soort vernieling gewoon gedoogd. Het hoort er nu eenmaal bij. Niemand die zich er druk over maakt dat de individuele sigarenwinkelier zijn schade niet vergoed krijgt van zijn verzekering en dat hij te benauwd is -angst voor repressie - om de schade op de veroorzakers te verhalen. Klaarblijkelijk moeten wij flink zijn en alle materiële schade zelf dragen.
Veel maatschappelijke vraagstukken worden op den duur tot een oplossing gebracht. Dat kan een paar jaar duren en soms wel veel langer. Voor het voetbalvandalisme dat sinds de zeventiger jaren de kop heeft opgestoken is nog nooit een adequate oplossing gevonden.
De welzijnsproblemen bij dieren zijn de laatste veertig jaar kwalitatief en getalsmatig sterk toegenomen. In Nederland worden 150 miljoen dieren gehouden, bijna tien per Nederlander. Met het welzijn van het overgrote deel van deze dieren is het slecht gesteld. De voornaamste problemen zijn te vinden in de houderij van productiedieren, waar op dit ogenblik circa 125 miljoen dieren aanwezig zijn. De intensieve veehouderij moet als een doodlopende straat worden beschouwd. Zij heeft de betrokken veehouders geen duurzame, economische positie verschaft, het landschap is vernield, het mestprobleem is nog altijd groot, er moet diervoeder worden geïmporteerd uit verre buitenlanden dat geproduceerd is op een oppervlakte die zes keer zo groot is als het Nederlandse landbouwareaal, en het dierenwelzijn blijft onverminderd slecht. Er bestaat een constant spanningsveld tussen producenten en consumenten, terwijl iedereen schoon genoeg heeft van de uitbraak en bestrijding van besmettelijke dierziekten de laatste jaren.
De meeste mensen zijn deze situatie beu. In hun huizen bevinden zich overigens 800 000 rashonden, waarvan het merendeel wordt geteisterd door ernstige erfelijke afwijkingen. Pijnlijke en ziekmakende erfelijke gebreken. Dan zijn er nog veel mensen die zich zorgen maken over het lot van 700 000 proefdieren die jaarlijks in Nederland worden verbruikt en over de stand van de natuur en het milieu.
Door mijn leerstoel word ik regelmatig benaderd door mensen die emotioneel volkomen ontredderd zijn door de toestand waarin allerlei groepen dieren in onze samenleving verkeren. Zelf word ik niet geleid door dergelijke sentimenten, maar ik registreer heel goed de frustraties in allerlei geledingen van de samenleving. Het 'mens-diervraagstuk' is de laatste veertig jaar alleen maar groter geworden en ik kan dan ook enigszins begrijpen dat veel mensen heel erg gefrustreerd zijn geraakt over de vele problemen die zich bij dieren voordoen. Als agressie al ontstaat en een uitlaatklep vindt naar aanleiding van een verloren voetbalwedstrijd of een ander smetje op het verwende blazoen, dan ben ik er zeker niet verbaasd over dat ernstig gefrustreerde dierenliefhebbers actievoeren waarbij materiële schade wordt veroorzaakt. Laat ik mij sterker uitdrukken: ik verbaas mij erover dat deze acties zo kleinschalig zijn gebleven en zo incidenteel plaatsvinden. Als morgen het Binnenhof zou worden bestormd en langdurig bezet gehouden door dierenbevrijders, dan kijk ik daar niet van op. Let wel: ik keur dat niet goed, ik registreer alleen maar en daarbij valt het mij op dat in onze samenleving zo veel agressie als vanzelfsprekend wordt geaccepteerd.
De term 'terroristen' dient voorbehouden te blijven aan personen en groepen personen die op vernielende en gewelddadige wijze trachten de democratische rechtsstaat en haar cultuur te ondermijnen. In onze samenleving zijn daarnaast allerlei vormen van gewelddadigheid en vernieling herkenbaar, individueel of in georganiseerd verband gepleegd die binnen de normale kaders van het strafrecht dienen te worden afgedaan. Daartoe behoort ook het dierenactivisme.

vrijdag 26 december 2008

NOODOPROEP! 2e Kerstdag

Vernieuwde site
Allerlaatste Nieuws
Wat elke Beestjes vriend moet weten
Doe mee aan de broodnodige acties
Klik op de sitemap als u vlug alles wilt overzien


Noodroep :600 honden zitten zonder eten !

De voorzitster van de stichting ? Save the Dogs ? (een geweldige vrouw met een groot dierenhart), Sara Turetta, heeft ons gevraagd of wij ook kunnen helpen. Het gaat om de plaats Slatina, Roemeni?. Daar leven 600 honden in het plaatselijke asiel ! Deze zijn van straat gered uit handen van de hondenvangers die op wrede wijze de arme dieren, die ondervoed en mishandeld zijn, naar de dodingstations brengen waar zij in de meeste gevallen op een gruwelijke wijze worden doodgemaakt.

Met hier en daar wat ondersteuning van enkele bedrijven konden zij de dieren wat eten geven en zeer beperkte medische zorg. Doordat een fabriek ter plaatse, waarvan zij 60 % van de voeding voor de dieren kregen, moest sluiten is er een schreeuwend tekort aan eten voor de 600 honden. Alle honden die in dit asiel leven zijn door de ? Stichting 4 poten ? gesteriliseerd/gecastereerd om verdere toename van het aantal dieren te voorkomen.

? Dogs adoptions Nederland ? stuurde al 2 vrachtwagens met voedsel en andere middelen, maar dat blijkt niet voldoende.

Nancy zocht steun bij ons want ze kon dit project niet meer loslaten en ze is op zoek gegaan naar meer informatie, maar vooral haar groot ? hondenhart ? fluisterde haar in iets te doen voor deze honden..

1ste actie

Nancy gaat volgende week van start met een grote koekjes-verkoop !

Deze koeken kunnen worden aangekocht voor ongeveer EUR 3,00 en de verkoopprijs in momenteel EUR 6,00. Het zijn speciale dozen voor goede doelen die niet in de winkel te verkrijgen zijn.

Dus als we die 100 dozen verkocht krijgen ? en dat zal wel ? hebben we nog eens EUR 300,00 voor voedsel voor deze 600 honden ! Sommige mensen plaatsen ook collecte-bussen in hun plaatselijke winkels enz.. Kruipt allemaal veel tijd in maar niks voor niks zeg ik altijd.

Ik hoop zoveel mogelijk centjes met mij te kunnen meenemen naar Slatina, om daar zoveel mogelijk voorraad voer te kunnen aankopen, voor Gratiela en de hondjes.

We zijn naarstig op zoek waar we voedsel kunnen kopen bij fabrikanten die ook in Roemeni? leveren. Of anders vrachtwagens gratis om het voedsel te vervoeren want dat kost EUR 2.200,00 voor die rit, en we willen onze centjes enkel voor het voer gebruiken.

Els Adams, van stichting ? Dier en Project ?, is momenteel wat contacten aan het aanspreken en kent wat mensen in de transportsector, maar dat is dus afwachten. De laatste vrachtwagen van ? Dogs adoptions Nederland ? was gevuld met vlootjes pat?, waarschijnlijk ook donaties En zo, honden zijn dit niet gewoon en hebben er natuurlijk diarree van. Praktisch is het zeker ook niet, want ze moeten iedere dag met 2 mensen, 4 uur werken om al die vlootjes te openen en die in grote kuipen te gieten. Maar ja, alles is beter dan niks natuurlijk. Nu moeten ze van de dierenarts dit mengen met een soort zwarte bloem of meel, en blijkbaar werkt het, want de diarree is eindelijk gedaan. Het klinkt allemaal wat raar en ziet er ook raar uit, maar ja. Als er niks is, eten de honden ook een soort pap, dus redelijk zware kost allemaal ! De honden zijn er eerder dik blijkbaar, van zo te eten. Doel is dat deze 600 honden zolang mogelijk gerust moeten zijn, naar voer toe.

Want het lijkt soms dweilen met een open kraan ...600 honden ! Die slaan nogal wat binnen op ??n dag !

Amaai 2 dagen tjolen met koeken zit erop ! En met enige trots kan ik zeggen dat het een succes was ! Onze eerste 100 dozen zijn verkocht !

En heb ik EUR 300,00 bij in het spaarpotje voor Slatina ! Maandag riskeer ik mij, om er nog 100 te bestellen, en daar gaan we dan ook weer voor !

Ik ben nu al een maand constant bezig met en voor Slatina ? en dan nog met veel andere dingen ? en soms voel ik dat mijn batterijen wat plat aan het geraken zijn.

Ik heb ook nog een full-time job en soms vind ik geen minuut rust meer.2de actie

En ja, de acties voor Slatina gaan verder !

Naast onze geldinzameling en onze grote koekjesverkoop, om voer aan te kopen voor deze honden, heb ik besloten nog een extra mogelijkheid aan te bieden om deze honden van het asiel in Slatina te steunen !

Heel toevallig kwam mij aan de oren dat ze in het asiel slechts over 200 hondenhuisjes beschikken, en dit voor de 500 honden die in dit asiel leven !

De zomers zijn er heel warm, momenteel is het er 42 graden, en de winters zijn er h???l koud ! De honden vinden rust in zo een huisje, schaduw in de zomer en beschutting tegen de helse koude in de winter. En blijkbaar kunnen deze huisjes voor EUR 15,00 gemaakt worden ginder !Dus, voor de mensen die ??n (of meerdere) huisjes willen kopen of doneren, kan dit door storting van EUR 15,00 per huisje, op rekening Nr 738-3124934-04

IBAN :BE10 7383 1249 3404 BIC : KREDBEBB

Op naam van Nancy Dequeker Steenstraat 17 8640 Woesten KBC Havenlaan 2 B-1080 Brussel

Om dit alles nog wat leuker en meer re?el te maken, heb ik besloten de naam van de schenkers van zo een huisje, erop te laten schilderen !

Dus bij storting, gelieve ook uw voornaam in de mededeling te plaatsen !

De huisjes worden op bestelling gemaakt en samen met Gratiela gaan wij die dan afhalen wanneer ik in Slatina ben ! Mijn vlucht is reeds geboekt, ik vertrek op woensdag 13 augustus en blijf daar tot donderdag 21 augustus. Van alle aangekochte huisjes, ?n hun nieuwe bewoners worden foto?s gemaakt !

Op deze manier blijft ook altijd iets zichtbaars en tastbaars bij deze honden aanwezig, van iedereen die deze actie, op om het even welke manier dan ook, gesteund heeft !lvast bedankt !

En u hoort nog van mij !

En, zoals altijd, doorsturen naar zoveel mogelijk mensen aub !

? Dierenleed Azi? ? heeft EUR 500,00 betaald en ? Beestjes.org ? ook nog eens EUR 500,00.

U kunt ook 6 euro geven voor een hond een maand eten via pay pal of overschrijving

Deze actie zullen we blijven steunen en volgen

Zie al enkele foto's

http://s325.photobucket.com/pbwidget.swf?pbwurl=http://w325.photobucket.com/albums/k387/doglovers_02/ac146368.pbw

Het huisje
We volgen zeker de actie op en blijven ze steunen

Film gemaakt in Roemenie..
Niet voor gevoelige kijkers..
Maar reden temeer om naar ginder te gaan en mee te helpen..

Nancy


http://www.youtube.com/watch?v=D-wUIKDbR7IRoemenie Slatina 600 honden zitten zonder eten
De huisjes worden op bestelling gemaakt en samen met Gratiela gaan wij die dan afhalen wanneer ik in Slatina ben ! Mijn vlucht is reeds geboekt, ik vertrek op woensdag 13 augustus en blijf daar tot donderdag 21 augustus. Van alle aangekochte huisjes, én hun nieuwe bewoners worden foto’s gemaakt ! Op deze manier blijft ook altijd iets zichtbaars en tastbaars bij deze honden aanwezig, van iedereen die deze actie, op om het even welke manier dan ook, gesteund heeft ! Alvast bedankt ! En u hoort nog van mij !
En, zoals altijd, doorsturen naar zoveel mogelijk mensen aub !
«Dierenleed Azië» heeft EUR 500,00 betaald en « Beestjes.org» ook nog eens EUR 500,00.
U kunt ook 6 euro geven om een hond een maand eten via pay al of overschrijving. Deze actie zullen we blijven steunen en volgen
Zie al enkele foto's
http://s325.photobucket.com/pbwidget.swf?pbwurl=http://w325.photobucket.com/albums/k387/doglovers_02/ac146368.pbw

Een eigen huis, een plek onder de zon!

Altijd al gedacht aan een tweede huis in het buitenland, maar altijd gedacht dat het voor u niet was weggelegd? Maar voor slechts 15 euro wordt uw droom (of liever gezegd, de droom van een Roemeense hond) al werkelijkheid.Want zelfs z’n huisje is pure luxe. En er komen er nog meer. En zo gaat het verder.

Een binnengekregen reactie van Nancy:
Ja, het loopt heel goed!
Was zeker interessant van jou om die 6€ voor voeding daar bij te zetten. De laatste 2 dagen al heel wat stortingen gehad hoor!Vandaag nog 11 huisjes en al 110€ voor voedsel!!Dit zullen wel allemaal reacties zijn op jouw mails of op jouw krantje!! Mijn contacten met de pers beginnen ook lopen!
Vandaag stonden we regionaal in het Nieuwsblad,de dagelijkse krant, artikel was mooi, groot met foto! (Ik werd er zelfs uitgeroepen als figuur van de dag ofzo..)
En we kwamen al in het zondagskrantje bij de bakker. Het moet ook in de streekkrant staan, maar ik heb deze nog niet

ontvangen. Zal jou de artikels eens inscannen en doorsturen misschien kun je ze wel op je site zetten als mensen een gezicht op die fameuze Nancy willen plakken. Bij mij op de foto staat ook Rita (de foto werd genomen met hondjes uit ons asiel waar ik als vrijwilliger werk). De mail hieronder is van Rita die ook meewerkt aan deze actie. Zij verkocht 188 dozen koeken en doet ook echt alles om mee te helpen.
In mijn mail naar jou,over die collectebussen bedoelde ik dit op haar omdat zij wat van die bussen gezet heeft en daar idd al bijna 40€ mee gehaald heeft. Zij wou dit blijkbaar nog eens benadrukken.
Ondertussen al geld van 174 huisjes binnen!!!( 2610€!!). En meer dan 2000€ om voer aan te kopen. Ik had dit nooit durven hopen of dromen,echt niet. Kreeg ook nog telefoontje van iemand uit het poezennestje ofzo uit Kapellen. Ze doet ook inzamelacties voor Slatina via de mail die ze van jou doorgestuurd gekregen heeft. We bellen elkaar vanavond verder! Ze heeft nog 1 week verlof in september en zou héél graag ook naar Slatina gaan om mee te helpen in het asiel. Fantastisch allemaal! En allemaal via jouw steun en contacten!! sjiek!
En nu aftellen om naar Romenie te gaan !
Groeten Nancy

Op onze volgende nieuwsbrief staat er nog veel meer te lezen wat er met het geld ginder is gebeurd.
Alsook nog een massa’s foto’s misschien staat er uw huisje ook op de foto.

Al deze acties moeten gesteund worden door u als Beestjesvriend. We rekenen op U want anders zal er niets veranderen.

Daarom vraag onze nieuwsbrief aan. Dat bespaart ons veel werk en zo kunnen we onze tijd beter gebruiken om alles zo goed mogelijk te blijven opvolgen en de nodige contacten te leggen en actie te kunnen organiseren.
Want bedenk, we doen al dat werk maar met enkele vrijwilligers en dit alles belangloos en zonder enige vorm van steun of lidgelden.
Aan heel het Beestjes-team en onze webmaster hartelijke dank! In de hoop de beestjes er wel bij varen!

Groeten Rosa Mertens

Pas binnen gekomen van Nancy

Wat fijn dat de website er beetje bij beetje terug komt!
Vorige week kreeg ik nog een storting van een Zwitserse organisatie van 1000€,alsook één van 366€ vanuit Nederland!!De centen zijn al
overgemaakt naar Gratiela,en daar wordt terplaatse 1700kg voer mee aangekocht!!Dit was er héél welkom,want ze zaten haast terug zonder!
De volgende vrachtwagen rijdt pas terug in februari als het weer wat meevalt.. want in de winter is het haast niet te doen dus hebben ze nu 2 moeilijke maanden voor de boeg!De honden worden bijgevoerd met varkenshuiden en bloempap..omdat er niks anders is. dat brengt ook diaree mee maar van nood maakt men een deugd.Alle donaties voor voer,groot of klein zijn dan ook altijd héél welkom!We kunnen altijd nog wat hulp gebruiken voor te vertalen

Koud

Koud (Gedicht)

Toen de rozen begraven werden
groeide er niets meer
zelfs de winter was er
niet meer

Jij was een intieme
onbekende
met de sleutel
van vrijheid
in je zak
van harten

Het was zo
door en door
koud
warm worden
was onmogelijk

Toen de kale tak
toch nog wortel
schoot
was jij er weer
om hem voorgoed
te snoeien.


elise

vrijdag 19 december 2008

zwermen spreeuwen hoe zou dat toch komen?

Spreeuwenoverlast in Leiden

Wat klagen de mensen toch weer over spreeuwenoverlast in Leiden
Voorheen waren het de meeuwen, het zal wel een reden hebben dat,
er zoveel spreeuwen over de flats vliegen, bomen kappen bijvoorbeeld,
zouden er nog bomen voor ze zijn? wel te hopen mensen doen het zelf
en ja de spreeuwen poepen, mensen poepen toch ook, dat is toch wat!
moeten ze de bomen voor de vogels maar niet wegkappen!
Verwonder jezelf beter over dat fantastische natuurverschijnsel
En klaag niet zo! over een weekje is de stront wel weer weg...
Leer te genieten, leer je verwonderen inplaats van te klagen.


elise

woensdag 17 december 2008

Tuinen van de ziel (Gedicht)


De tuinen van de ziel
zijn gesnoeid
emoties
meegenomen
met de ijswind
dofbeslagen
ruiten
bekijken het
geheel
onder het
snijdende
licht van de
winter
ik zal altijd
van je blijven
houden.

elise

lange zwarte haren (gedicht)


Zijn handen roken
naar tabak
hij droeg haar
in zijn armen
door de regen
in natte plassen
van geluk
hij had haar niet
durven dromen
zij zo sensueel
haar waaier van
haren
en ogen van
fluweel
hij dronk haar
en dronk haar
met vlinders
tot in zijn tenen
zij danste het
levensfeest
van de jeugd
tot aan de
regenboog
en sterren
hemelhoog


elise

maandag 24 november 2008

Ik heb je liever- Hans Andreus

Ik heb je liever dan brood,
al zegt men ook dat het niet kan
en al kan het ook niet.

Ik heb je liever dan vrolijkheid of regen.
liever dan de stilte van drie uur
in de rustig in- en uitademende nacht.

De meeuwen scheren overdag met hun vleugels
langs de blonde warme lucht.
De wilde bloemen staan te lachen
in het warme bad van de zon.
De zon danst zijn toch kleine rol
met zoveel overgave dat het heel stil word
hier in het deel van het heelal.

Ik heb je liever dan brood
al zegt men ook dat het niet kan
en al kan het ook niet.
Liever dan vrolijkheid of regen,
liever nog dan ik heb je lief.

Hans Andreus

Kate Bush- The Sensual world

dinsdag 18 november 2008

Fluisterbloemen- Gedicht

Mooie dromen
bonkend hart
ogen dansen
in het ritme
van de zon
Tweelingziel
muzieknoten
opgeknabbeld
in de tijd
verbleekte
roos in hart
ongeplukt
gedoemd
droogbloemen
liefdeszoen
van toen

elise

dinsdag 11 november 2008

Liefde (Gedicht)

Liefde maakt heelheid
de wereld zweeft
vertel me of je me ooit
liefhad
voor je verdwijnt
vertel me over bomen
en hun magie
of over bloemen
en dromen
en over het
stromen van
een rivier
vertel me
over vlinders
en vogels
vertel het
mij

elise

maandag 10 november 2008

afbeelding Aphrodite bij Dali

Gevoelens ( Gedicht )

Intens heel diep
het verlangen
ik kan het niet
verklaren
het is zo
magisch
zo puur
mijn gevoel
is te groot
voor deze
wereld
wij hebben
ons in een
vorig leven
al gekend?

elise

zondag 9 november 2008

mensen zijn zo sensatie belust

Mensen zijn zo sensatie belust zo bevooroordeeld en op uiterlijk gericht,
dat ze helemaal vergeten, wat een groot talent Amy winehouse eigenlijk,
had, dat ze heeft verwoest dat doet me pijn, ze heeft haar leven weggegooid,
en dat mensen haar beschimpen en uitlachen, zegt veel over hoe ze zelf zijn,
Ik hoop dat deze vrouw van slechts 25 lentes jong de drugs de baas mag worden
daarom zet ik wat prachtige muziek van haar neer in de tijd dat ze nog clean was
ik ben helemaal in de ban van haar stem van voorheen dat jazzy meisjesachtige,
stemgeluid dat verloren is geraakt in zo'n korte tijd...


elise
Amy Winehouse - Do me goodAmy Winehouse TO KNOW HIM IS TO LOVE HIM

donderdag 6 november 2008

Ik wil dansen ( Gedicht )

Ik wil dansen met gevleugelde voeten, mijn gedachten vangend de schoonheid,
die het leven mij voortovert, ik droom met open ogen over kleurrijke landschappen,
en dans over de heuvels, op weg naar een mooie ruisende waterval, waarin de kleur
van jouw ogen weerspiegelen...


elise

Loreena Mckennitt- Stolen Child

Kate Bush - Running up that Hill

afbeelding 2 raven

Stagnatie ( Gedicht )

Twee raven klimmen langzaam een ladder op naar boven
halverwege de ladder konden ze niet verder komen,
hun energie waren ze plotseling kwijtgeraakt, en waren daarom afgehaakt
Ze hadden erg veel plezier gehad met het beklimmen van de ladder,
maar nu moesten ze staken, hun energie begon op te raken
en begonnen een moeilijke tocht naar beneden te maken
toen ze eenmaal beneden waren, moesten zij een hele tijd wachten,
tot ze opnieuw weer de ladder mochten beklimmen, en zo de stagnatie
weer konden overwinnen...elise

woensdag 5 november 2008

donderdag 30 oktober 2008

In gesloten schelpen (gedicht)

In gesloten schelpen
liggen duizende
dromen
verweven tussen
fantasie en
welkelijkheid
verborgen
dromen
maken
kleurenspel
en betovering
zweeft in de
kosmos


elise

schelpjesstrand afbeelding

woensdag 1 oktober 2008

donderdag 25 september 2008

Liefde winnen


Je hebt iemand gevonden, maar die ziet jou niet staan,

wat moet je doen? Benodigdheden: rode roos, twee rode,

kaarsen. Zet twee kaarsen elk aan een kant van de roos

voor een raam op het oosten. Zet de wekker zo vroeg,

dat je voor zonsopgang wakker wordt en zie voor het,

slapen gaan het gezicht van degene waar je van houdt,

voor je. Doe bij zonsopgang het raam open, inhaleer,

de geur van de rozen en zeg vervolgens:


Deze roos is voor

ware liefde,

ware liefde kom tot mij.


Doe het raam weer dicht, steek de kaarsen aan terwijl je je,

voorstelt dat het hart van degene waar je op valt brandt

van liefde. Brand de kaarsen net zo lang tot de roos is vergaan

en begraaf vervolgens de roos.


Schrijf de naam van degene waar je verliefd op bent onder op

een uienbol. Plant de bol in een nieuwe pot en zet deze voor een

raam, dat uitkijkt op de richting waar je liefje woont. herhaal

s' morgens en s'avonds de naam van je geliefde. Doe dit totdat de,

bol wortel schiet en begint te groeien.

magische roos
Een andere manier is de toverspreuk van de magische roos.
Je hebt nodig: een rode en een witte roos die nog niet helemaal
open zijn, een lok van je eigen haar, een stukje roze lint een stukje
opgerold papier, schrijf op het rolletje papier wat voor een persoon
jouw ideale minnaar moet zijn. wikkel het papiertje om je haarlok.
snijd de rozen allebei door de helft. Leg een witte naast een rode,
helft met het rolletje en de haarlok er tussenin. Bind dit alles samen
met het roze lint, nadat je de twee rooshelften hebt gekust.
Gooi vervolgens het pakketje in stromend water, een rivier of bron,
als het maar stroomt. Begraaf de andere twee rooshelften in de aarde
terwijl je aan Venus de godin van de liefde, vraagt je bezweringen te
zegenen.

O Venus godin van de
liefde en de vrijerij,
Breng een geliefde en minnaar
naar mij.
Zorg dat hij is zoals ik,
het mij wens,
een lief knap, interessant,
en warmbloedig mens.

De laatste regel van deze spreuk
kun je natuurlijk invullen zoals je,
zelf wilt.

Verliefd worden


Heb je zin om verliefd te worden, maar geen flauw idee wie het
onderwerp van je liefde zou kunnen zijn, doe dan het volgende
om daar achter te komen: knip bij nieuwe maan een hartje uit
een stuk rood papier. Schrijf op een wit vel papier met een pen
die niemand gebruikt heeft de volgende toverspreuk:

As this red heart glows
in candlelight
I draw you lover, closer
to me this night

Steek een rode kaars aan, lees de spreuk hardop,
houdt het hartje bij de vlam en plak dit met kaarsvet
van de rode kaars op het vel waar de spreuk op staat.
Doe dit alles in een ongebruikte envelop en zorg dat je
deze op een plek legt waar niemand komt. Na 28 dagen,
als het weer nieuwe maan is heb je een nieuwe geliefde
in je leven.

Zelf magie bedrijven

We zouden zelf waarschijnlijk soms maar wat graag een tover-
stafje hebben om de geliefde van onze dromen tevoorschijn te,
toveren en ervoor te zorgen dat hij/zij eeuwig, intens en vol
overgave van ons blijft houden. Het goede nieuws is echter,
dat ook in de toverij het doehetzelf gehalte flink is toegenomen.
Je hoeft allang niet meer naar iemand anders toe voor liefdes-
drankjes, voorspellingen, amuletten en liefdesbezweringen.
Je eigen toverkracht benutten is nu mogelijk, en zelfs min of meer
in te noemen. Er zijn heksen-cursussen die je kunt volgen en er
komen steeds meer (tover)boeken op de markt waarin stap voor
stap wordt uitgelegd hoe je de liefde van je dromen kunt vinden,
aan je kunt binden en voor eeuwig de jouwe kunt laten zijn.

Rituelen

De meeste mensen gingen niet zo ver, maar riepen wel de hulp,
in van wijze vrouwen en zigeunerinnen als er liefde in het spel
was. Naast simpel volksbijgeloof waar iedereen geloof aan hecht-
te, werden de meest ingewikkelde rituelen opgedragen aan de tot,
over de oren verliefde dames en heren. Natuurlijk werden die tot,
in de puntjes uitgevoerd, want een foutje kon desastreuze gevolgen
hebben. Van het verzamelen van haar van de geliefde tot het stelen
van een kledingstuk om de bezwering te laten slagen, niets vond men
vreemd. Om het geheel compleet te maken moesten de meeste tover-
formules uitgesproken worden bij het heldere licht van de maan en op
uiterst onmogelijke tijden.

Liefdesbezweringen & toverformules

De liefde! Er is geen onderwerp waar we ons meer mee bezighouden,
dan dit ongrijpbare fenomeen. In boeken films en het dagelijks leven,
de liefde of het ontbreken ervan staat vaak centraal. De eisen worden
hoger, de mogelijkheden meer uiteenlopend, je eigen verantwoordelijk-
heid tot het slagen van een liefdesrelatie groter. Antwoorden krijgen?
De liefde helpen? Een beetje magie wordt nog steeds zo nu en dan
gebruikt...

woensdag 10 september 2008

zondag 7 september 2008

afbeelding


Lughnasadh (Lamas)

Ook wel loaf-mass genaamd, het feest rondom de eerste
oogsten en de overvloed daarvan. alsmede het feest
rondom de dood van de god Lugh, de keltische zonnegod
Met lughna is de zonnegod al aan zijn neerwaartse reis
begonnen, donkere winterdagen van vorst en ijs tegemoet
het wisselen van het seizoen.


Transformatie
De bomen zwaaien
kale kruinen
Ommekeer
in iedere
vezel hout
perst energie
de dood komt
nabij voor,
wedergeboorte
volledige
seizoens-
transformatie

donderdag 4 september 2008

afbeelding


Liefdes Spell om de perfecte man te vinden

Draag een ring met een amethist, aquamarijn, of topaas steen.
Als je ergens heen gaat zeg dan van tevoren

Bring me true love
Bring me long love
Bring me the love
of my dreams


De ring zou strakker gaan zitten als de man van je dromen
tegen je praat.

woensdag 3 september 2008

magische formule 2.

Mijn hogere zelf onthult mij een nieuw idee
wat altijd al in mijn geest aanwezig was,
en waar ik me met het grootste gemak een,
een voorstelling van kan maken.
Dit idee is een zegen voor alle mensen.
3 a 4 maal opzeggen voor het slapen gaan.
werking binnen een week of iets later.

magische formule 1.

De oneindige intelligentie, onthult al mijn verborgen talenten
en wijst mij de volmaakte weg naar de hoogste verwerkelijking
van die talenten. Ik volg de aanwijzingen op die in mijn bewust
denkende geest opkomen. 3 a 4 maal opzeggen voor het slapen
gaan. (het gaat werken binnen een week)

Blauwe lucht

Krijsende meeuwen,
groene duin
blauwe zee
Schelpenstrand
stilte
uitgewaaid
huiswaarts
tenen
met zand
grote-
schoonmaak
van mijn
energieveld

elise

afbeelding


Inspiratie

Zij loopt door een groot bloemenveld van een groot bos
Moedernatuur word dat genoemd, niet van die parkjes
waar ze hun hondjes uitlaten, ze komt even op adem en,
plukt een bloem, ze ruikt eraan, en ruikt hem met heel
haar wezen. Verderop is een beekje ze gaat even zitten
en kijkt naar het gladdde koele water, het geeft haar rust
en vreugde dat te ervaren, weer met heel haar wezen
Ze doet haar schoenen uit en speelt met een voet in het
water, alles is stil zoals het moet, volmaakt + al die vogels
die er zijn, zacht gaat ze met haar andere voet langs het
gras, en voelt zich geaard, vooral die mooie hoge bomen,
haar levensbomen, ze zijn energie-vullend. Nu kan ze weer
een tijd vooruit.

elise

vrijdag 29 augustus 2008

Moeder aarde

Er is niets wat fijner is
dan je gedragen voelen
door haar die ons altijd
al heeft gevoed
Dat oergevoel
van blote voeten
in het gras
Werkelijk kind
voelen van-
moeder-aarde


elise

woensdag 27 augustus 2008

afbeelding natuurgedichten


Ik voel je in de vlinders

Ik zie je in de bloemen.
Ik voel je in de vlinders
Ik hoor je in het ruizen
van de bomen
Ik voel je
Ik hoor je
Ik zie je
door levens
heen.elise

dinsdag 26 augustus 2008

Herfstig

De bomen zwaaien
kale kruinen
Ommekeer
in iedere
vezel hout
perst energie
de dood komt
nabij voor,
wedergeboorte
volledige seizoens-
transformatie
ieder jaar
weer.

elise

vrijdag 22 augustus 2008

De Godin en de God en je begrip van de natuur

Kijk naar een geboorte
Zie hoe de zon het ijs smelt
Kijk naar de zee
Zie hoe de wolken ver boven
je drijven.
Zie hoe de regen spettert in
waterplassen.
Zie hoe de bliksem de nachtelijke
lucht doorklieft.
Zie hoe de rook van een gewijd vuur
omhoogkringelt.
Kijk naar een zon-of maansverduistering
Zie hoe een kat in de achtertuin op jacht is.
Zie hoe een baby onze wereld op zijn eigen
manier ontdekt.

De Maretak

Er komen vogels aan en landen in een tuin
er staan aalbessen in die tuin. De vogels vliegen
er op af, en eten zich vol, al zijn de bessen nog niet
rijp. Ze vinden het heerlijk ze vinden het heel gewoon
En van die uitwerpselen van hun word de maretak,
geboren.Dit is een echte tuin waar alles kan en alles
kan groeien en bloeien, naar het beeld van de natuur.
Geen potsierlijke frutselen van mensen, alleen de natuur
gaat daar haar gang, dat is natuurkunst. Geen mensen
komen eraan te pas, met hun eeuwige streven naar perfectie
Dit is wat een echte tuin eens was.

elise

Moeder aarde & Vader hemel

Het is doodstil, af en toe hoor je krekels en vogelgeluiden,
het ruisen van de bomen, en het kloppen van je hart.
Je hoort een beekje stromen, o wat een genot om als,
mensenkind hier te mogen komen. Je geniet van de rust,
van de echte zuivere natuur, en dat is niet duur dat kan
iedere minuut van de dag. Weg van die geluidsoverlast,
en stank van die fabrieken en uitlaatgassen. Hier kan je,
helemaal tot rust komen, en je verkassen om een huis hier
in de vrije natuur te hebben. Dromen komen tot leven,
heel even, je fantasie en creativiteit komen hier tot leven
weg van alles, lekker even bij tanken voor nieuwe energie.


elise

donderdag 21 augustus 2008

Weerspiegeling gedicht

De zon
weerspiegeling
voel ik in de
regenboogkleuren
het schilderspalet
van moederaarde
het raakt mij
inspireert me
en geeft de
snaar
van mijn
ziel een
trilling
van liefde
voor al wat
leeft


elise

dinsdag 19 augustus 2008

Verover iemands hart:

Schrijf uw naam en de naam van uw geliefde
met rode inkt, achterstevoren op afzonderlijke
stukjes roze papier. Weerspiegel de tekst in een
spiegel die u naast een roze, brandende kaars zet,
dep de vier hoeken van uw bed met lavendelolie
plaats het papier met de naam van uw geliefde
erop in uw linkerschoen en uw eigen naam in de
rechterschoen, terwijl u hardop zegt: helder is
het pad van ware liefdes-licht, (naam van de geliefde,
is vanavond voor mij gezwicht, plaats dan beide,
schoenen naast elkaar als een stel. blaas de kaars uit
en slaap tegenover de schoenen. Uw geliefde zal snel
naar u toe komen.

Liefdes magie met kaarsen

Nodig 1 roze kaars 1 fles olijfolie (extra virgin).
Neem de kaars en plaats deze voor je op tafel
neem de olijfolie en wrijf de kaars ermee in
begin in het midden en werk naar boven,
dan van het midden, en naar beneden naar de
onderkant van de kaars, terwijl je zo de kaars
reinigt met de olie, laad je hem op door
ondertussen te visualiseren, als je hiermee
klaar bent pak je een mes en kerf je een liefdes-
wens in de kaars. Hierna steek je de kaars aan
en concentreer je op je wens of doel.

maandag 18 augustus 2008

afbeelding bomen


Het kappen van Bomen

Het onnodig kappen van bomen maak ik me ook erg boos om.
Een voorbeeldje, ik had uitzicht als ik op mijn bed lag in mijn
vorige huis van grote oude hoge prachtige bomen heerlijk vond
ik dat om te zien, als het waaide zag je alles heen en weer gaan.
Niet dat alleen, ze gaven ook bescherming als de storm zwaar was
inverband met de ramen, en het was niet zo koud in de winter.
Tot op een dag ze plots plaats moesten maken voor ordinaire,
tuintjes, daarvoor waren hele oude bomen zomaar weggekapt.
Ik, miste ze verschrikkelijk, en ik was boos en verdrietig.
En dan die open vlakte als er storm was en de kou die je voelde.
Verschrikkelijk dat bomen oude bomen plaats moeten maken
voor die vreselijke tuintjes zonder groen.
Ik ben tegen alle vormen van onnodig bomen kappen ik voel
me dan rot daardoor, ik ben mijn hele leven gefacineerd geweest,
door bomen, en bossen, als kind had ik dat al!


elise

De wet van drie.

Houd altoos de wet van drie in ere.
Dat wat gij zendt driemaal weer zal keren.
Deze les dient gij in te zien
Dat gij krijgt wat gij verdiend

afbeeling van deze gruwel


Holocaust voor dieren
Holocaust voor dieren is er altijd al geweest dat houd nooit op!
Honden in spanje in afwachting in de dodencel met gebroken ogen.
toen ik deze beelden zag ging er pijn door me heen en een gevoel,
van woede en ongeloof, dat mensen zo vreselijk wreed kunnen zijn,
honden zo mager tot op het bot, open zweren, zware letsels op hun
lichaampjes deze lieve onschuldige dieren weerloos aan het monster,
mens overgeleverd, ze kunnen zich immers niet verweren tegen deze
schoften, heb respect voor alles wat leeft zouden zij hier ook moeten
leren maar dat zit er hier niet in dat is een smerige mentaliteit dat zit
in deze smeerlappen monsters die zich mensen noemen.
Ook het geval in Groningen van de pasgeboren katjes die gewoon door
de wc werden gespoeld heeft me heel erg getroffen, het feit dat de wc
rioleringen verstopt raakte bracht deze gruwel aan het licht.
en zo zijn er vele dieren die verschrikkelijk lijden op deze wereld
Laat Holocaust voor dieren OPHOUDEN!!!! dit is onmenselijk!elise

woensdag 13 augustus 2008

wicca . alles wat leeft heeft een ziel.

Alles wat leeft heeft een ziel. We geloven dat je respect moet hebben,
voor al wat leeft, niet alleen mensen, maar ook dieren, planten, bomen,
en stenen. Bij deze geloofsregel hoort natuurlijk ook de wet je zult niet,
doden. Dit slaat niet alleen op het doden van mensen, maar ook van,
dieren, het nodeloos kappen van bomen enzovoorts.
Bovendien: als je gelooft dat alles een ziel heeft, is doden kwaad en zal,
dat drievoudig bij je terugkeren. Dat houdt niet in dat je zelf gedood
wordt, maar dat er iets in jezelf doodgaat wanneer je zonder noodzaak,
levende schepsels doodt, namelijk je liefde voor levende wezens.)
Dat betekent niet dat je nooit eens een vlieg mag meppen of een mug,
doodslaan omdat je er last van hebt. Maar ik kan het toch niet laten om
sorry te zeggen als ik het gedaan heb.) Natuurlijk betekent het wel, dat
je niet nodeloos wreed mag doen tegen levende dingen.