woensdag 12 augustus 2009

afbeelding Boris Shapiro

Zingen-Droomsymbool

Zingen  Wanneer men in een droom zingt, dan kan dit
mits men muzikaal is- eigenlijk  allleen maar positief worden  uitgelegd.
Wie in een koor zingt, komt mogelijkerwijs in contact met een kring van
vrolijke mensen die goed met elkaar kunnen opschieten. 
Bij de uitleg kan ook datgene wat men zingt worden betrokken.