zondag 18 oktober 2009

The mystic's dream-music/wicca

afbeelding berk

droom symbool- berk

Berk  Wanneer hij lenteachtig groen is, spiegelt de berk ons
een heuglijke gebeurtenis voor. Klimt men langs de stam van
een berk veilig omhoog, dan kan men in het leven op vooruitgaang
rekenen. In de middeleeuwen dacht men dat de berk toverkracht
bezat en bescherming bood tegen heksen en boze  geesten.
In katholieke streken is het nog steeds gebruikelijk om op sacraments-
dag of gedurende de pinksterdagen de huizen en schuren met groene
berketakken te versieren, om aldus het kwaad buiten te houden.
Bij religieuze mensen symboliseert deze traditie de angst van het
onbewuste om weerloos te zijn overgeleverd aan de kwaden krachten.

afbeelding Dali

Bed droomsymbool

Bed. Het bolwerk van de geborgenheid, waarin we af en toe
worden gegrepen door een grote onrust, men zou zich in de
waaktoestand met dit gevoel moeten bezighouden, omdat
het op een verborgen  haard van psychische ziekteverwekkers
zou kunnen wijzen. Degene die in de droom sexuele avonturen
in bed beleeft, is vermoedelijk wat ontevreden met z"n sexuele
prestaties in de waaktoestand, hij wil meer dan datgene waartoe
hij zich in staat acht. Als het beddegoed is verschoond, dan betekent
dit volgens een middeleeuws droomboek- geluk in de liefde
wanneer het beddegoed vuil is, betekent dit tegenslag in de liefde.

We zijn van mening, dat schoon beddegoed de dromer er veeleer
aan moet herinneren, dat hij ook in de waaktoestand op netheid
in het sexuele leven zou moeten letten, vuil beddegoed zou er dus
een teken voor oeten zijn om z'n  relaties in het reine tg brengen.
Het lege bed in de droom zegt iets over de geestelijke eenzaamheid
van de dromer.