dinsdag 31 maart 2009

Afbeelding

Het dierenbrein

Het dierenbrein is heel levendig en vertoont veel overeenkomsten met dat
van de mens, maar er liggen ook afgronden van verschil tussen.
Het dier kent bijvoorbeeld geen taal en het ziet in zijn geest niet de einde-
loze opeenvolging van gedachten zoals de mens die ziet. De zintuigen van
het dier zijn echter veel scherper, waardoor de wisselwerking met zijn fysieke
omgeving intenser is dan bij de mens, het dier is meer een met de natuur in
die zin dat het van nature intuitief is, je zou zelfs kunnen zeggen helderziend
Want zij zien wel de vele kleine geestverschijningen die dansen over het land
en waaraan jullie mensen, bijna helemaal voorbijgaan.

Dieren voelen deze geesten, treden er zelfs een beetje mee in contact.
Zij zijn in het algemeen meer afgestemd op de natuurband tussen de
wereld van de natuur en de onzichtbare wereld van de geest die eraan
ten grondslag ligt. Dieren hebben gevoelens en emotionele behoeftes
net als de mensen, zoals elke bezitter van een troeteldier zonder meer
weet. Deze emoties kunnen gevoed en gestimuleerd worden door een
liefdevolle relatie met mensen, in feite komen veel dieren expres jullie
wereld binnen voor de wisselwerking met menselijke wezens.
Troeteldieren zijn een voorbeeld van zulke persoonlijkheden, en natuurlijk
ook andere huisdieren, want deze deel-persoonlijkheden komen naar het
aardse rijk wetend dat zij worden toevertrouwd aan de zorgen van de mens
daar zijn zij op uit.