woensdag 30 juni 2010

kaars-Droomsymbool

Kaars Reeds in de oudheid een mannelijk seksueel symbool
wanneer de kaars stralend brandt, wordt onze liefde beantwoord,
wanneer het kaarsje uitgaat, dan zullen we het doel van onze
wensen niet bereiken..

zaterdag 26 juni 2010

afbeelding- Ans Markus

Ik leef in mijn open wond (Gedicht)

Er word rouw geschreven
ik leef in mijn
open wond
soms lik ik hem
dan dansen
mijn ogen
en leef in
vroegere
muren
in jouw
elise

vrijdag 25 juni 2010

afbeelding

Woestijn-Droom-symbool

Woestijn Symbool van de eeenzaamheid die ons
ondanks alle contacten met onze omgeving
innerlijk kwelt.De rit of tocht door een woestijn
in een droom is er een aanwijzing voor, dat men
een doel alleen na onbeschijflijke ontberingen
of krachtinspanningen kan bereiken.

dinsdag 22 juni 2010

Loreena McKennitt - Stolen Child

framboos- Droomsymbool

Framboos De Zoete rode vruchten die liefde beloven.
Wie frambozen in de droom plukt, is vermoedelijk heimelijk
verliefd. Degene die frambozen eet, kan zich op intieme momenten
verheugen.

zondag 13 juni 2010

afbeelding

Kinderdromen

De zuigeling droomt al, nog voor hij zelfs kan praten, een bewijs temeer dat
de optische gewaarwordingen in de droom de overhand hebben.
Dit bevestigt professor Winterstein, die hierover schrijft:
De optische ervaringen hebben een groot overwicht, zowel in omvang als
frequentie, op alle andere. De door gehoorimpulsen opgeroepen droom-
ervaring is meestal toch van optische oorsprong en maar relatief zelden
treden zijzelf als akoestische fenomenen de droom binnen. Luisterdromen
zijn, naar het schijnt, moeilijk te bewerkstelligen Maar zelden gaat het
gedroomde pistool af, het horen van muziek of spraak komt nog het meeste
voor, zij het in afgezwakte, slechts vaag hoorbare vorm.


Alle andere gewaarwordingen, reuk, smaak, warmte, kou, lichamelijke-
druk en pijn, komen hoogst zelden in de droom voor. Maar onze zieleroerselen,
die in de droom optisch worden weergegeven zijn al in de allereerste babytijd
aanwezig. Kinderen dromen intensiever dan volwassenen, hun reis in het rijk
der dromen is vaak sprookjesachtig omkleed. Er worden verlangens in wakker
naar dingen die ze kort tevoren zagen in de etalages van speelgoedwinkels,
of die regelrecht ontsproten aan hun fantasie. Prikkels van buitenaf, uit de
omgeving. de televisie of het verkeer op straat, maar ook sprookjes, sagen en
spannende kinderboeken hebben hun invloed op de droombeleving


Ze vinden gedeeltelijk hun weerslag in ware angstdromen, die het kind
badend in het zweet doen wakker worden. Het is niet voor niets dat
achtervolgingsdromen aan de top staan bij de droombelevenissen van
kinderen, gevolgd door valdromen, Kinderen dromen doorzichtiger
eenvoudiger dan volwassenen. Hun ziel is nog lang niet zo bezwaard,
het leven heeft z'n sporen nog niet bij hen nagelaten.
Toch geloofd Mader, een leerling van Jung, dat sommige herinneringen
uit de kindertijd als een symbolisch vooruitzien van belangrijke levens-
ervaringen bescouwd kunnen worden


Want al in de kindertijd worden sommigen gebeurtenissen verdrongen,
het bewijs hiervoor wordt geleverd door die dromen van volwassenen,
waarin dergelijke gebeutenissen plotseling weer in het droombeeld
opduiken.