woensdag 28 juli 2010

all souls night-Loreena mckennitt

afbeelding

Een Droom ( Gedicht)

Wij omhelsden gouden dromen
en kwamen in straten van hoop
waar innig geluk geweven werd
in onze zielen
mijn ogen lichtte als sterren
in jouw droom
ik keek door jouw ogen
naar mijn eigen spiegelbeeld
en ademde uit jouw.
elise

zaterdag 24 juli 2010

afbeelding

Droomsymbool- Gemaskerd bal

Gemaskerd bal Een gemaskerd bal tijdens het carnaval wijst
meestal op een kort avontuur in de waaktoestand.
Een gemaskerd bal dat niet tijdens het carnaval plaatsvindt,
zou in iedergeval ook kunnen betekenen, dat men in het dagelijkse
leven tot speelbal van z'n humeur wordt.
wannneer men z'n medemensen op de zenuwen werkt.

donderdag 15 juli 2010

Spiegelbeeld ( Droomsymbool )

Spiegelbeeld Wanneer men in een droom
z'n eigen spiegelbeeld of dat van iemand anders
ziet, dan leert men- volgens Artemidoros- iemand
kennen, met wie men een innige relatie zou kunnen
opbouwen.

zaterdag 10 juli 2010

afbeelding

Liefde is hij Liefde ( Gedicht )

hij woont in mijn ziel
heeft een vaste plek
hij is een van mijn ikken
hij likt soms mijn wonden
zodat mijn ogen naar hem
dansen... hij is beter dan
brood, al kan ik niet zonder.
wij zijn samen een wonder
hij is het blauw, van de lucht
liefde is hij liefde
de ikken

vrijdag 9 juli 2010

afbeelding klimt

Zwangerschap-Droomsymbool

Zwangerschap volgens Artemidoros kan de zwangerschap voor
de vrouw een vervulling van een wens betekenen, maar na-
tuurlijk ook een gewenst kind. Een man die een kind baart,
kan rekenen op geld en bezit, misschien zelfs op een vrouw
die hem bemint. De zwangerschap wijst in het algemeen op een
psychische wedergeboorte, die ons in het dagekijkse leven geluk
brengt.

zaterdag 3 juli 2010

woensdag 30 juni 2010

kaars-Droomsymbool

Kaars Reeds in de oudheid een mannelijk seksueel symbool
wanneer de kaars stralend brandt, wordt onze liefde beantwoord,
wanneer het kaarsje uitgaat, dan zullen we het doel van onze
wensen niet bereiken..

zaterdag 26 juni 2010

afbeelding- Ans Markus

Ik leef in mijn open wond (Gedicht)

Er word rouw geschreven
ik leef in mijn
open wond
soms lik ik hem
dan dansen
mijn ogen
en leef in
vroegere
muren
in jouw
elise

vrijdag 25 juni 2010

afbeelding

Woestijn-Droom-symbool

Woestijn Symbool van de eeenzaamheid die ons
ondanks alle contacten met onze omgeving
innerlijk kwelt.De rit of tocht door een woestijn
in een droom is er een aanwijzing voor, dat men
een doel alleen na onbeschijflijke ontberingen
of krachtinspanningen kan bereiken.

donderdag 24 juni 2010

dinsdag 22 juni 2010

Loreena McKennitt - Stolen Child

framboos- Droomsymbool

Framboos De Zoete rode vruchten die liefde beloven.
Wie frambozen in de droom plukt, is vermoedelijk heimelijk
verliefd. Degene die frambozen eet, kan zich op intieme momenten
verheugen.

zondag 13 juni 2010

afbeelding

Kinderdromen

De zuigeling droomt al, nog voor hij zelfs kan praten, een bewijs temeer dat
de optische gewaarwordingen in de droom de overhand hebben.
Dit bevestigt professor Winterstein, die hierover schrijft:
De optische ervaringen hebben een groot overwicht, zowel in omvang als
frequentie, op alle andere. De door gehoorimpulsen opgeroepen droom-
ervaring is meestal toch van optische oorsprong en maar relatief zelden
treden zijzelf als akoestische fenomenen de droom binnen. Luisterdromen
zijn, naar het schijnt, moeilijk te bewerkstelligen Maar zelden gaat het
gedroomde pistool af, het horen van muziek of spraak komt nog het meeste
voor, zij het in afgezwakte, slechts vaag hoorbare vorm.


Alle andere gewaarwordingen, reuk, smaak, warmte, kou, lichamelijke-
druk en pijn, komen hoogst zelden in de droom voor. Maar onze zieleroerselen,
die in de droom optisch worden weergegeven zijn al in de allereerste babytijd
aanwezig. Kinderen dromen intensiever dan volwassenen, hun reis in het rijk
der dromen is vaak sprookjesachtig omkleed. Er worden verlangens in wakker
naar dingen die ze kort tevoren zagen in de etalages van speelgoedwinkels,
of die regelrecht ontsproten aan hun fantasie. Prikkels van buitenaf, uit de
omgeving. de televisie of het verkeer op straat, maar ook sprookjes, sagen en
spannende kinderboeken hebben hun invloed op de droombeleving


Ze vinden gedeeltelijk hun weerslag in ware angstdromen, die het kind
badend in het zweet doen wakker worden. Het is niet voor niets dat
achtervolgingsdromen aan de top staan bij de droombelevenissen van
kinderen, gevolgd door valdromen, Kinderen dromen doorzichtiger
eenvoudiger dan volwassenen. Hun ziel is nog lang niet zo bezwaard,
het leven heeft z'n sporen nog niet bij hen nagelaten.
Toch geloofd Mader, een leerling van Jung, dat sommige herinneringen
uit de kindertijd als een symbolisch vooruitzien van belangrijke levens-
ervaringen bescouwd kunnen worden


Want al in de kindertijd worden sommigen gebeurtenissen verdrongen,
het bewijs hiervoor wordt geleverd door die dromen van volwassenen,
waarin dergelijke gebeutenissen plotseling weer in het droombeeld
opduiken.zondag 23 mei 2010

afbeelding

Gedicht-in haar zachte water vrijen.

Weer als de zee om mij
heen zwemt
voel ik dat de zee
een vrouw is
met blauwe ogen

haar schoonheid is een tempel
haar grootsheid pyramide
haar lengte obelisk
- cheops is haar naam
als ik de zeenacht slaap
zal ik in mijn tent
water om mijn voeten horen
zand in mijn oren spoelen

in haar zachte water vrijenBoudewijn Buch

woensdag 12 mei 2010

afbeelding- Rene Magritte

Droomsymbool- bloed

Bloed Het symbool van de levenskracht, levendige hartstocht
en onvermoeibare liefde. Degene die in de droom bloed verliest,
heeft psychische wonden, waarvan hij niets wil weten, omdat,
deze wonden hem in de ogen van anderen zouden kunnen,
vernederen. Vloeit het bloed uit de wonden van andere mensen,
dan staan we op het punt om anderen pijn te doen.
Bloedverlies in de droom kan wijzen op een gebrek aan liefde,
een transfusie van diepe gevoelens.

zaterdag 8 mei 2010

afbeelding

Onderdrukte wensen ( Dromen )

Een patiente van Freud droomde, dat ze het water indook waarin
de bleke maan wordt weerspiegeld Freud wist, dat het Franse woord
Lune voor maan ook een plat woord voor zitvlak is, Bovendien werd
kinderen soms verteld dat de baby's van de maan komen. Dus legde
Freud dit uit als een geboorte-droom. Zulke dromen moeten worden
verklaard worden door de volgorde van gebeurtenissen om te draaien.


Zo gezien kwam de vrouw uit het water en symboliseerde ze op
die manier de wens, herboren te worden of, volgens Freud, om de
psychiatrische behandeling voort te zetten

dinsdag 27 april 2010

afbeelding-Daphne van Houten

Droomsymbool- Sinaasappels

Sinaasappels De liefdesappels uit de zuidelijke landen
kunnen op bijzonder gelukkige liefdesrelaties wijzen

maandag 26 april 2010

afbeelding-Josephine Wall

droomsymbool- Zwaan

Zwaan De zwaan van Lohengrin verschijnt ook in dromen.
Hij symboliseert de heimelijkheid waarmee een mogelijke
liefdespartner wordt benaderd, van wie we verwachten,
dat deze ons nooit iets zal vragen bijvoorbeeld wanneer de
trouwdag zal zijn), Worden we door de zwaan aangevallen,
dan hebben we in de waaktoestand vermoedelijk een voor-
gevoel van naderend onheil De zwanezang volgens een uit
de oude antieke oudheid afkomstig misverstand zingt de
zwaan voordat hij sterft wijst op een aflopende periode,
waarop een betere zal volgen.

zondag 11 april 2010

afbeelding-Gauguin

Droomsymbool- boeket

Boeket.- Wanneer men een boeket van schitterende bloemen
samenstelt, alleen maar ziet of aan iemand cadeau geeft,
dan wijst dit op psychische evenwichtigheid maar ook op
innige liefde.

donderdag 1 april 2010

afbeelding-kunst Judith

De droom van Penelope

Alleen in de Odyssee komt een droomverhaal voor waarin geen
enkele god de hand heeft.Het is de droomvan Penelope, de door
vrijers lastiggevallen vrouw van de dood verklaarde Odysseus
Hij gaat over de adelaar die te midden van de ganzen vliegt:
Maar er kwam een grote adelaar met kromme snavel uit de bergen
en hij brak de ganzen de hals: gedood lagen ze alle in huis, en hij
vloog omhoog de heilige lucht in. Penelope huilt in haar slaap om
de gedode ganzen. Maar de adelaar verschijnt nog een keer in haar
droom en legt met de stem van Odysseus uit wat ze juist heeft
gedroomd: Die ganzen zijn vrijers en ik was zojuist de adelaar
maar thans ben ik, jouw echtgenoot, teruggekomen om alle vrijers
zonder uitzondering een verschrikkelijk einde te bezorgen.


In feite wijst de adelaar als droomsymbool, ook volgens de huidige
opinie, op de vervulling van vermetele gedachten. Uit snaterende
ganzen, die tegelijkertijd in de droom verschijnen, valt- na duiding
op te maken dat er van lastige gasten sprake is.
Wat Penelope in haar droom zag werd dus helemaal goed uitgelegd
alhoewel hierin tegenwoordig-ook toen de droom uitkwam-gezien
vanuit het standpunt van Penelope, die tien jaar vergeefs op haar man
wachtte, minder een profetische droom gezien zou worden dan een
wens-droom van de door leed gekwelde vrouw.

zaterdag 27 maart 2010

afbeelding- Monet

droomsymbool- Fruit

Fruit- Fruit wordt vaak seksueel geinterpreteerd,
maar het is ook een teken voor de rijkdom van
gedachten, succes en gelukkige wendingen in het
dagelijkse leven.

donderdag 25 maart 2010

woensdag 24 maart 2010

afbeelding- Rene Magritte

droomsymbool- Eb

Eb Symbool van de psychische ontspanning.
Het droombeeld kan ook de overbekende lege,
kassa betekenen, een toestand die echter niet lang
aanhoudt, want na elke eb komt ook weer de vloed.
Er is in zekere zin land in zicht, wanneer we van de
eb dromen.

zondag 21 maart 2010

afbeelding- Rene Magritte

Droomsymbool- Buik

Buik De keuken van het lichaam, waarin in overdrachtelijke
zin- de belevenissen van het dagelijkse leven worden verwerkt
en verteerd. Soms zijn dromen over een volle buik ook een
waarschuwingsteken, dat ons meedeelt dat we ons moeten
matigen. De buik kan ook een seksuele betekenis hebben.

zaterdag 27 februari 2010

afbeelding- Phllip Philbeek

Droomsymbool- Knop ( bloem)

Knop ( bloem ) Verkondigd het opbloeien van een liefde
die men echter nog in het geheim koestert.
Wordt er een knop afgebroken, dan zou dit vermoecdelijk
een tot nu toe hartelijke relatie kunnen vertroebelen

dinsdag 23 februari 2010

afbeelding- Rene Magritte

Droomsymbool- Spiegel

Spiegel- De spiegel verschijnt niet al te vaak in een droombeeld,
omdat het droombeeld zelf immers een droombeeld van het
werkelijke leven en van belevenissen is.
Wanneer de spiegel toch verschijnt, dan heeft hij meestal een
ernstige betekenis. De Egyptenaren schreven dromen waarin
een spiegel voorkwam, dood of rampspoed toe, omdat men
in het spiegelbeeld buiten zichzelf zou zijn, d.w.z. dat de ziel
dus in het niet tastbare spiegelbeeld zou zijn gekropen.


Moderne droomuitleggers hebben een andere lezing:
de dromer die in de spiegel kijkt , ziet zichzelf in spiegel-
beeld en kan daardoor tot zichzelf komen. Maar hij brengt
net als in de fotografie een noodzakelijke retouche aan om
z'n innerlijke en uiterlijke verschijningsvorm voor de
omgeving te corrigeren.

vrijdag 19 februari 2010

afbeelding

Droomsymbool- Augurk

Augurk- Degene die een hap van een augurk neemt,
zou in de waaktoestand een actueel probleeem snel
moeten oplossen. Degene die een augurk plant moet,
lang op een succes wachten, wie augurken oogst trekt
aan het langste eind.

donderdag 18 februari 2010

afbeelding

Droomsymbool- Parfum

Parfum- Het reukwater symboliseert de wil
van de dromer om in de waaktoestand een
goede reputatie te hebben.
Degene die in een droom parfum verstuift,
wil waarschijnlijk tegenover andere mensen
z'n eigen zwakheid verbergen.

woensdag 17 februari 2010

dinsdag 16 februari 2010

afbeelding

Droomsymbool- kers

Kers - De kersemond speelt een rol in dit droombeeld, wanneer de zoete
rode vrucht erin verschijnt. De kers is een symbool van het gevoel en van
de liefde. Plukt men kersen, dan wint men nieuwe vrienden of verstevigt
bestaande relaties. Zoete kersen zijn net als zoenen, zure kersen kunnen
ook teleurstellingen betekenen, zwarte kersen soms een hartstocht die
v erdriet veroorzaakt. De kersebloesem wijst op de eeuwig jonge liefde
en ook op veel hartelijkheid die ons tot een nieuw begin aanmoedigt
In sommige mediterrane landen wordt de kers eboom gezien als de
boom der kennis.

vrijdag 8 januari 2010

afbeelding

Droomsymbool- vlam

Vlam Wanneer de vlam als een symbool van het man nelijke geslacht
wordt gezien, dan moet het doven van de vlam wijzen op de angst om
de liefdeskracht te verliezen . Het ligt voor de hand om een helder
brandende vlam als een teken van innerlijke loutering te interpreteren.
Flakkerende vlammen wijzen op verterende hatstochten.
Vlammen zijn een waarschuwing wanneer ze om een huis heen woeden
met andere woorden het lichaam) in dit geval duiden ze op psychische
en fysieke schade. De Egyptenaren geloofden dat degene die in een droom
vlammen ziet, enorme financiele voordelen kan verwachten