vrijdag 28 augustus 2009

afbeelding Jim Warren

Luisteren naar onszelf

De grote kunst van het omgaan met dromen is zeker het luisteren.
Luisteren naar onszelf. Luisteren wat onze dromen ons te vertellen hebben
op dat moment. Zodra we beginnen dromen op te schrijven, zullen we merken
dat we zeer uitvoerig en geconcentreerd materiaal bezitten, De talrijke symbolen 
en verhalen leveren heel veel op. Het kan op een gegeven moment lijken dat we
al te veel en onoverzichtelijk materiaal voor ons hebben. Wanneer we werkelijk
ruimte geven aan het luisteren naar binnen toe, wordt het  gemakkelijker.
Dan komt er een natuurlijke orde en continuiteit in ons bestaan. Beelden en
situaties in onze dromen voegen zich aan elkaar en vormen draden in een innerlijk
weefsel.

Door het stilstaan- door de stilte en het luisteren- worden we opmerkzaam op de innerlijke
samenhang. Er komt duidelijk herkenning. Droombeelden en thema's  die aan elkaar herinneren of op elkaar  aansluiten, doen zich voor. Naarmate we meer herkenningspunten vinden, wordt voor ons de samenhang van onze dromen endroomsymbolen helderder. In toenemende mate beginnen de symbolen vanzelf  te spreken. 

Omdat we blijven luisteren nemen we steeds grondiger het antwoord waar. Deze manier van omgaan met onze dromen is  heel anders dan te trachten  de dromen verstandelijk te interpreteren.  Door de kunst van het luisteren in stilte te cultiveren staan we in groeiende mate open voor onze dromen en deze zullen 
steeds duidelijker tot ons spreken- ons de essentie doorgeven van wat ze symboliseren.