vrijdag 28 augustus 2009

afbeelding Jim Warren

Luisteren naar onszelf

De grote kunst van het omgaan met dromen is zeker het luisteren.
Luisteren naar onszelf. Luisteren wat onze dromen ons te vertellen hebben
op dat moment. Zodra we beginnen dromen op te schrijven, zullen we merken
dat we zeer uitvoerig en geconcentreerd materiaal bezitten, De talrijke symbolen 
en verhalen leveren heel veel op. Het kan op een gegeven moment lijken dat we
al te veel en onoverzichtelijk materiaal voor ons hebben. Wanneer we werkelijk
ruimte geven aan het luisteren naar binnen toe, wordt het  gemakkelijker.
Dan komt er een natuurlijke orde en continuiteit in ons bestaan. Beelden en
situaties in onze dromen voegen zich aan elkaar en vormen draden in een innerlijk
weefsel.

Door het stilstaan- door de stilte en het luisteren- worden we opmerkzaam op de innerlijke
samenhang. Er komt duidelijk herkenning. Droombeelden en thema's  die aan elkaar herinneren of op elkaar  aansluiten, doen zich voor. Naarmate we meer herkenningspunten vinden, wordt voor ons de samenhang van onze dromen endroomsymbolen helderder. In toenemende mate beginnen de symbolen vanzelf  te spreken. 

Omdat we blijven luisteren nemen we steeds grondiger het antwoord waar. Deze manier van omgaan met onze dromen is  heel anders dan te trachten  de dromen verstandelijk te interpreteren.  Door de kunst van het luisteren in stilte te cultiveren staan we in groeiende mate open voor onze dromen en deze zullen 
steeds duidelijker tot ons spreken- ons de essentie doorgeven van wat ze symboliseren.

vrijdag 21 augustus 2009

afbeelding Henri de Toulouse-Lautrec

Kousen- Droomsymbool

Kousen Met kousen kleedt men de voeten aan, sommige psychoanalytici
zien het aantrekken van kousen als een symbool van een  seksuele handeling,
als een wensbeeld dat neurotische personen in de waaktoestand verdringen.
Volgens onze opvatting moeten kousen en schoenen het vooruitkomen op de
levensweg vergemakkelijken. Wie dus nieuwe kousen draagt, kan onvoorwaardelijk
op de toekomst vertrouwen. Zit er een gat in de kousen, dan moeten we dit vlug stopppen.

het gat staat gelijk aan een zwakte  van het karakter, of een verkeerde beslissing 
die we zouden kunnen nemen- dus een waarschuwing van het onbewuste, om 
verkeerde  handelingen op tijd te herkennen. Danst iemand op kousevoeten, dan wil hij vermoedelijk dat we naar zijn pijpen dansen, maar het kan ook zijn dat hij ons schade  wil berokkenen.woensdag 19 augustus 2009

Kate Bush- Moving

afbeelding Auguste-Macke

Te laat zijn Droomsymbool

Een vaak  voorkomend droomthema is te laat  zijn.
Men mist een bus, een trein of een vliegtuig.
Nu moet men lang wachten voordat de volgende vertrekt
en men zal te laat komen voor een afspraak, een stressvolle situatie.
Direct ingaande op zo'n  droomthema kan ik mij de vraag stellen:
In welk opzicht kom ik te laat inmijn dagelijkse leven? Of wat  is het
dat ik mis?

zaterdag 15 augustus 2009

afbeelding Dali

Zich laten bezielen door droomsymbolen

Ieder droomsymbool houdt een kracht in en zodra we bij
die kracht stilstaan, worden we er door bezield.
Gaat het om een energie van vreugde, geluk, openheid,warmte
dan kunnen we deze op ons in laten werken in ons dagelijkse leven
en ons verrijken en verdiepen. Gaat het om een angstgevoel of een
weerstand, dan vraagt het om een duidelijke confrontatie, zodat we
deze gevoelens aan kunnen en niet het slachtoffer ervan worden
Iedere keer dat we de symbolische gevaren onder ogen zien,
overwinnen we ze. In iedere confrontatie is een stuk overwinning
Het probleem ontstaat wanneer we onze gevaren en angsten niet
willen zien, maar doen alsof ze niet bestaan. Dan gaan ze een eigen
leven leiden in ons en ze zullen blijven domineren, totdat we een
eerlijke confrontatie aandurven.

woensdag 12 augustus 2009

afbeelding Boris Shapiro

Zingen-Droomsymbool

Zingen  Wanneer men in een droom zingt, dan kan dit
mits men muzikaal is- eigenlijk  allleen maar positief worden  uitgelegd.
Wie in een koor zingt, komt mogelijkerwijs in contact met een kring van
vrolijke mensen die goed met elkaar kunnen opschieten. 
Bij de uitleg kan ook datgene wat men zingt worden betrokken.

maandag 10 augustus 2009

afbeelding Walter Crane

Zwaan- droomsymbool

Zwaan- De zwaan van Lohengrin verschijnt ook
in dromen. Hij symboliseert de heimelijkheid
waarmee een mogelijke liefdespartner wordt 
benaderd, van wie we verwachten, dat deze ons
ooit iets zal vragen ( bijvoorbeeld  wanneer de
trouwdag zal zijn. Worden we door de zwaan
aangevallen, dan hebben we in de waaktoestand
vermoedelijk een voorgevoel van naderend onheil.
De zwanezang volgens een uit de antieke oudheid
afkomstig misverstand zingt de zwaan voordat hij
sterft wijst op een aflopende periode, waarop een
betere zal volgen.

zaterdag 8 augustus 2009

afbeelding Cloude Monet

Bloemen- Droom-symbool

Bloemen- vooral bloeiende zijn afhankelijk van de
kleur, positief te interpreteren als uitdrukking van
mooie gedachten en gevoelens. Als de bloemen
verwelken, dan verlept er iets in het leven van de
dromer. Het plukken van bloemen wijst op een
vervulling van seksuele verlangens. Een bos verse
bloemen wijst op  een liefdesavontuur dat ons 
gelukkig maakt. Maar wanneer men bloemen
vertrapt, dan trapt men mogelijk op de mooiste
gevoelens van de partner, die men voorspiegelt
dat men van hem houdt.