dinsdag 29 december 2009

afbeelding- Kornelis-Lodder

Droomsymbool Tweelingen

Tweelingen Wanneer er tweelingen in een droombeeld
verschijnen, dan kan men in de waaktoestand moeilijk
een beslissing nemen. Men blijft de twee kanten van een
aangelegenheid zien en weet niet voor welke men moet
kiezen. wie in een droom van een tweeling bevalt
wil in de waaktoestand overal bij zijn- een onderneming
die de krachten van de meeste mensen te boven gaat.

dinsdag 15 december 2009

afbeelding- Rene Magritte

zee-Droomsymbool

Zee Het voortdurende op en neer van de zee is een
archetypisch symbool van het vurige leven met al z'n
hoogte-en dieptepunten. Maar het is ook het symbool
van het collectieve en onbewuste, dienoverkomstig
vormen de oevers de grens tussen het collectieve en
het persoonlijke onbewuste. Een reis over zee met
z'n torenhoge golven betekent dat we een nieuwe
toekomst tegemoet gaan, dat we een nieuwe levens-
periode moeten vinden-dit kan ook de verandering
van de eigen persoonlijkheid betekenen.

zaterdag 28 november 2009

afbeelding Salvador Dali

Pop-Droomsymbool

Pop De pop is ook in de droom een levenloos wezen
waarmee men slechts kan spelen maar niet mee-
samen kan leven- daarom worden dromen over-
poppen tegenwoordig vaak geinterpreteerd als-
erotische wensen die niet worden verwerkelijkt.
Desondanks laat het onbewuste de poppen zo nu-
en dan voor ons dansen en het wil er met dit beeld-
voor waarschuwen, dat we onze medemensen niet-
als marionetten moeten zien, die alles doen wat we-
ze voorschrijven.

afbeelding Rene Magritte

Pijp-Droomsymbool

pijp Wie in een droom-zelfs als niet roker- genoeglijk
een pijp rookt, heeft niets anders in z'n mond dan de
vredespijp, die ons van een rustig en gelukkig leven
in een prettige omgeving verzekert. De rook van de-
pijp herinnert ons aan het verleden- waaruit we
conclusies zouden moeten trekken.

Dreamstime- afbeelding

Piano-Droomsymbool

Piano Dit instrument wijst op het brede scala van,
gevoelens. De lage tonen die met de linkerhand
worden gespeeld, behoren tot het innerlijke,
psychische vlak, de met de rechterhand te spelen
hoge tonen wijzen op het uiterlijke, bewuste gebied.
Toetsen die vastzitten duiden op een innerlijke
remming. Net als alle instrumenten kan ook de
piano erotisch worden uitgelegd.

dinsdag 17 november 2009

Nemesea- Treefold-Law music

afbeelding

Baard-Droomsymbool

Baard Vroeger symbool van mannelijke superioriteit, later ook
uitgelegd als het opzetten van een masker, waarachter men z'n
eigen psyche wil verbergen, een uitleg die bij de meeste heden-
daagse dromen van toepassing zal zijn. Wanneer men in de
droom de baard verliest, zou men daarmee vooroordelen of
verouderde opvattingen afleggen. Aan degene die in de droom
z'n baard borstelt, wordt in de oude droomboeken ijdelheid
toegeschreven, degene die de baard aan een vrouw geeft wordt
bedreigd door potentieverlies.

woensdag 28 oktober 2009

donderdag 22 oktober 2009

afbeelding-Salvador-Dali

Beeldspraak van de ziel

Dromen zijn de beeldspraak van de ziel of wat we daaronder verstaan.
Ze komen voort uit het onbewuste, en als we ze niet vastleggen, raken
we ze kwijt en zijn we een herinnering armer, maar misschien ook
aanwijzingen die ons zouden kunnen helpen, onze levensproblemen
beter de baas te kunnen. Daarom adviseren psychologen en psychoanalytici
om potloot en papier op het nachtkastje te leggen, en om dat wat de droom,
ons liet zien, op te schrijven. zodat we zelf meer inzicht in onze problemen,
krijgen op deze manier.

dinsdag 20 oktober 2009

afbeelding-Vincent van Gogh

Zonnebloem-Droom -symbool

Zonnebloem. De plant die zich naar de zon draait.
Hier komt de uitleg vandaan, dat men groot vertrouwen
bezit, maar misschien ook hopeloos verliefd is.
De bloem kan echter ook het succes symboliseren,
dat ons dan op anderen laat neerkijken.

zondag 18 oktober 2009

The mystic's dream-music/wicca

afbeelding berk

droom symbool- berk

Berk  Wanneer hij lenteachtig groen is, spiegelt de berk ons
een heuglijke gebeurtenis voor. Klimt men langs de stam van
een berk veilig omhoog, dan kan men in het leven op vooruitgaang
rekenen. In de middeleeuwen dacht men dat de berk toverkracht
bezat en bescherming bood tegen heksen en boze  geesten.
In katholieke streken is het nog steeds gebruikelijk om op sacraments-
dag of gedurende de pinksterdagen de huizen en schuren met groene
berketakken te versieren, om aldus het kwaad buiten te houden.
Bij religieuze mensen symboliseert deze traditie de angst van het
onbewuste om weerloos te zijn overgeleverd aan de kwaden krachten.

afbeelding Dali

Bed droomsymbool

Bed. Het bolwerk van de geborgenheid, waarin we af en toe
worden gegrepen door een grote onrust, men zou zich in de
waaktoestand met dit gevoel moeten bezighouden, omdat
het op een verborgen  haard van psychische ziekteverwekkers
zou kunnen wijzen. Degene die in de droom sexuele avonturen
in bed beleeft, is vermoedelijk wat ontevreden met z"n sexuele
prestaties in de waaktoestand, hij wil meer dan datgene waartoe
hij zich in staat acht. Als het beddegoed is verschoond, dan betekent
dit volgens een middeleeuws droomboek- geluk in de liefde
wanneer het beddegoed vuil is, betekent dit tegenslag in de liefde.

We zijn van mening, dat schoon beddegoed de dromer er veeleer
aan moet herinneren, dat hij ook in de waaktoestand op netheid
in het sexuele leven zou moeten letten, vuil beddegoed zou er dus
een teken voor oeten zijn om z'n  relaties in het reine tg brengen.
Het lege bed in de droom zegt iets over de geestelijke eenzaamheid
van de dromer.

vrijdag 9 oktober 2009

afbeelding H.P. Kolb.

Kinderen

Droom ik over kinderen, dan kan de vraag zijn; Wie zijn mijn innerlijke ,
kinderen op dit moment? Welke nieuwe, frisse  mogelijkheden zijn
tegenwoordig aan het groeien in mij en willen tot bloei komen?
Zodra er een herkenning is en een nieuwe energie begint te stromen,
breng deze dan in praktijk. Laat de innerlijke kinderen tot bloei komen,
geef ruimte aan frisse creativiteit en vitaliteit! In dromen, waarin kinderen
bedreigd en in gevaar leven, kan ik mij afvragen: Hoe behandel ik mijn
innerlijke kinderen dat ze zo ellendig moeten leven?
Wanneer wij ons  te sterk aanpassen en weinig ruimte geven aan onze
natuurlijke behoefte aan vernieuwing, zullen we onze  innerlijke,
kinderen verwaarlozen.


woensdag 30 september 2009

afbeelding Dali

Eik-Droomsymbool

Eik-symbool van een overgeaccentueerde mannelijkheid
maar ook, van de wilskracht, die een overweldigende indruk
maakt. De eik kan als levensboom op de rijpheid van onze,
ziel wijzen, die in de waaktoestand tot een vastberadenheid
van het eigen standput  lijdt.. Sommige psychoanalytici
beweren, dat eiken in dromen van vrouwen op een gebrek
aan bevrediging wijzen.
zaterdag 26 september 2009

vrijdag 18 september 2009

afbeelding Rene Magritte

Karper-Droomsymbool

De vis met veel schubben die volgens een gezegde geluk
symboliseren. De karper in een droom kan soms praten
als een mens, dit is met andere woorden de taal van de
ziel, die ons aan iets wil herinneren.

donderdag 17 september 2009

afbeelding

Wangen-droomsymbool

Droomonderzoekers in het oude Griekenland geloofden dat bolle,
rode wangen op een volle geldbuidel zouden wijzen
bleke en holle wangen daarentegen op financiele moeilijkheden
Wie in een droom z'n wangen poedert, heeft in de waaktoestand
misschien iets te verbergen


maandag 7 september 2009

afbeelding

Eerlijk met onszelf omgaan

Aan het dromenwerk is een duidelijk risico verbonden. Onze dromen zijn 
altijd eerlijk. Ze vertellen ons de waarheid over onszelf. 
Via onze dromen worden wij  geintroduceerd bij onszelf zodra we zijn, 
zowel met onze zwakke, als met onze sterke kanten.

Zodra we met toewijding met onze dromen aan de gang gaan, 
kunnen we niet meer ontvluchten. We geven onszelf totaal 
bloot aan onszelf. Onze keuze met onze dromen te gaan werken- er
 in ons dagelijks leven mee omgaan- houdt ook de keuze in dat we zonder reserve 
bereid zijn open en eerlijk met onszelf, onze relaties en onze situaties
om te gaan.

Dit is onze opdracht, zonder deze bereidheid zal het dromenwerk weinig zin hebben
Deze bereidheid ons volledig te geven aan het leven- aan het groeiproces- zal ons
echt verrijken. De beloning is dat we steeds meer authentiek onszelf zullen worden.

dinsdag 1 september 2009

vrijdag 28 augustus 2009

afbeelding Jim Warren

Luisteren naar onszelf

De grote kunst van het omgaan met dromen is zeker het luisteren.
Luisteren naar onszelf. Luisteren wat onze dromen ons te vertellen hebben
op dat moment. Zodra we beginnen dromen op te schrijven, zullen we merken
dat we zeer uitvoerig en geconcentreerd materiaal bezitten, De talrijke symbolen 
en verhalen leveren heel veel op. Het kan op een gegeven moment lijken dat we
al te veel en onoverzichtelijk materiaal voor ons hebben. Wanneer we werkelijk
ruimte geven aan het luisteren naar binnen toe, wordt het  gemakkelijker.
Dan komt er een natuurlijke orde en continuiteit in ons bestaan. Beelden en
situaties in onze dromen voegen zich aan elkaar en vormen draden in een innerlijk
weefsel.

Door het stilstaan- door de stilte en het luisteren- worden we opmerkzaam op de innerlijke
samenhang. Er komt duidelijk herkenning. Droombeelden en thema's  die aan elkaar herinneren of op elkaar  aansluiten, doen zich voor. Naarmate we meer herkenningspunten vinden, wordt voor ons de samenhang van onze dromen endroomsymbolen helderder. In toenemende mate beginnen de symbolen vanzelf  te spreken. 

Omdat we blijven luisteren nemen we steeds grondiger het antwoord waar. Deze manier van omgaan met onze dromen is  heel anders dan te trachten  de dromen verstandelijk te interpreteren.  Door de kunst van het luisteren in stilte te cultiveren staan we in groeiende mate open voor onze dromen en deze zullen 
steeds duidelijker tot ons spreken- ons de essentie doorgeven van wat ze symboliseren.

vrijdag 21 augustus 2009

afbeelding Henri de Toulouse-Lautrec

Kousen- Droomsymbool

Kousen Met kousen kleedt men de voeten aan, sommige psychoanalytici
zien het aantrekken van kousen als een symbool van een  seksuele handeling,
als een wensbeeld dat neurotische personen in de waaktoestand verdringen.
Volgens onze opvatting moeten kousen en schoenen het vooruitkomen op de
levensweg vergemakkelijken. Wie dus nieuwe kousen draagt, kan onvoorwaardelijk
op de toekomst vertrouwen. Zit er een gat in de kousen, dan moeten we dit vlug stopppen.

het gat staat gelijk aan een zwakte  van het karakter, of een verkeerde beslissing 
die we zouden kunnen nemen- dus een waarschuwing van het onbewuste, om 
verkeerde  handelingen op tijd te herkennen. Danst iemand op kousevoeten, dan wil hij vermoedelijk dat we naar zijn pijpen dansen, maar het kan ook zijn dat hij ons schade  wil berokkenen.woensdag 19 augustus 2009

Kate Bush- Moving

afbeelding Auguste-Macke

Te laat zijn Droomsymbool

Een vaak  voorkomend droomthema is te laat  zijn.
Men mist een bus, een trein of een vliegtuig.
Nu moet men lang wachten voordat de volgende vertrekt
en men zal te laat komen voor een afspraak, een stressvolle situatie.
Direct ingaande op zo'n  droomthema kan ik mij de vraag stellen:
In welk opzicht kom ik te laat inmijn dagelijkse leven? Of wat  is het
dat ik mis?

zaterdag 15 augustus 2009

afbeelding Dali

Zich laten bezielen door droomsymbolen

Ieder droomsymbool houdt een kracht in en zodra we bij
die kracht stilstaan, worden we er door bezield.
Gaat het om een energie van vreugde, geluk, openheid,warmte
dan kunnen we deze op ons in laten werken in ons dagelijkse leven
en ons verrijken en verdiepen. Gaat het om een angstgevoel of een
weerstand, dan vraagt het om een duidelijke confrontatie, zodat we
deze gevoelens aan kunnen en niet het slachtoffer ervan worden
Iedere keer dat we de symbolische gevaren onder ogen zien,
overwinnen we ze. In iedere confrontatie is een stuk overwinning
Het probleem ontstaat wanneer we onze gevaren en angsten niet
willen zien, maar doen alsof ze niet bestaan. Dan gaan ze een eigen
leven leiden in ons en ze zullen blijven domineren, totdat we een
eerlijke confrontatie aandurven.

woensdag 12 augustus 2009

afbeelding Boris Shapiro

Zingen-Droomsymbool

Zingen  Wanneer men in een droom zingt, dan kan dit
mits men muzikaal is- eigenlijk  allleen maar positief worden  uitgelegd.
Wie in een koor zingt, komt mogelijkerwijs in contact met een kring van
vrolijke mensen die goed met elkaar kunnen opschieten. 
Bij de uitleg kan ook datgene wat men zingt worden betrokken.

maandag 10 augustus 2009

afbeelding Walter Crane

Zwaan- droomsymbool

Zwaan- De zwaan van Lohengrin verschijnt ook
in dromen. Hij symboliseert de heimelijkheid
waarmee een mogelijke liefdespartner wordt 
benaderd, van wie we verwachten, dat deze ons
ooit iets zal vragen ( bijvoorbeeld  wanneer de
trouwdag zal zijn. Worden we door de zwaan
aangevallen, dan hebben we in de waaktoestand
vermoedelijk een voorgevoel van naderend onheil.
De zwanezang volgens een uit de antieke oudheid
afkomstig misverstand zingt de zwaan voordat hij
sterft wijst op een aflopende periode, waarop een
betere zal volgen.

zaterdag 8 augustus 2009

afbeelding Cloude Monet

Bloemen- Droom-symbool

Bloemen- vooral bloeiende zijn afhankelijk van de
kleur, positief te interpreteren als uitdrukking van
mooie gedachten en gevoelens. Als de bloemen
verwelken, dan verlept er iets in het leven van de
dromer. Het plukken van bloemen wijst op een
vervulling van seksuele verlangens. Een bos verse
bloemen wijst op  een liefdesavontuur dat ons 
gelukkig maakt. Maar wanneer men bloemen
vertrapt, dan trapt men mogelijk op de mooiste
gevoelens van de partner, die men voorspiegelt
dat men van hem houdt.

zaterdag 25 juli 2009

afbeelding

ik had zo graag ( Gedicht )

Je danst in mijn ogen
met voeten als rozen
je zoenen als dromen
je muziek blijft hangen
als hypnose

ik had je willen zoenen
en in je ogen willen
verdrinken
ik had zo graag willen
ik had zo graag
zo graag
lief mijn lief
in mij
in jou
samen gewoon
wij

zaterdag 18 juli 2009

dinsdag 14 juli 2009

afbeelding Claude Monet

Adem en adem ( Gedicht )

adem en adem
ik voel je ik ruik je
ik hou van je
de klok tikt ritmisch
de uren rond

ik kijk naar je ogen
je mond je haar
en mijn ogen leggen
je schoonheid op
mijn netvlies vast


je haren zijn als een
gedicht
net als je mooie
gezicht
en je stem

mijn hart vlindert
je bent mijn droom
dat is zo gebleven
in de tijd waarin we
nu leven
je bent mijn levenelise

afbeelding Claude Monet

vrijen onder de blauwe hemel ( Gedicht )

Weet je nog hoe wij samen stoeiden
in het gras mijn lief,
dat wij in de blote hemel wakker
werden, dat wij gingen rennen
en dollen en picknick hielden
onder het eerste ochtendzonnetje.
daarna heelijk vrijen in de natuur
onze lichamen klef bezweet
maar we wasten ons gewoon
bij de dichtbijstaande pomp
wel koud water maar dat was
in het platte land heel gewoon
ja onze liefde was vol passie
we renden speelden en dolde
wij samen in het malse zomergras
wel last van mugjes dat wel
maar dat mocht de liefde
niet bekoelen.

elise

zondag 12 juli 2009

afbeelding Gustav-Klimt

Mijn liefste ( Gedicht )

Mijn liefste ruikt
naar vruchten en kruiden
uit verre landen
zijn geur blijft
tussen mijn borsten hangen

Je ogen zijn leuker
dan andere ogen
het lijken wel vogels
duiven of zo
je wimpers de vleugels
die even bewegen
je vliegt bij me binnen
als ik naar je kijk 
en je kijkt naar mij tegelijk

Van takken en twijgen
met bloemen en vijgen
een paleisje van bomen
dat gaat er komen
de stammen de balken
een bladerdak over
ons huis.

Judith Herzberg

Je zoenen zijn zoeter ( Gedicht )

Je zoenen zijn zoeter dan
zoeter dan honing en ik vind je
mooier en liever, liever
en aardiger dan de koning.
We gaan samen liggen
een eind hier vandaan
we maken van takken
van takken en blaadjes
een vloer en een dak
dat was onze woning,
of ik was het tuintje
en jij was de tent
daar gingen wij wonen
en bliven en horen
o rep je mijn liefje
ik heb je zo graag
nu of nooit samen slapen
want we zijn er
alleen maar vandaag.

Judith Herzberg

zaterdag 11 juli 2009

afbeelding Klimt

Maagd -Droom-symbool

Maagd symbool van het ongeschondene en de
zuiverheid. In dromen van mannen de belichaming
van de anima: in dromen van vrouwen de eigen
schaduw die op dingen uit het verleden of op een
sterke vader-binding wijst, maar vermoedelijk ook
op ongevoeligheid duidt. Mannen die over een maagd
dromen, hebben meestal een moedercomplex omdat de
eigen moeder voor hen een ideaal voorbeeld lijkt te zijn.
In het bijzonder bij jonge mannen verschijnt de maagd
als de ideale vrouw, met wie ze willen trouwen.

afbeelding Gustav-Klimt

droom symbool- kus

Kus De kus symboliseert het hoogste geluk
en beloofd genezing voor de zieken.
Wordt er in erotische dromen gekust, dan
is een relatie meestal goed, ook al zoent men
in de droom niet de eigen partner.
Vaak wordt met de kus ook de geestelijke
communicatie bedoeld.
Wanneer anderen ons in een droom zoenen,
dan is het opletten geblazen, het zou de judas-
kus kunnen zijn.

afbeelding Rene Magritte

Wie slaapt als wij slapen?

De vraag schijnt gerechtvaardigd: Wie slaapt er eigenlijk als
wij slapen? In onze slaap zien we onszelf vaak in een heel andere
gedaante. We voelen onszelf niet, onze zintuigen nemen niets bewust waar
Is dat slechts terug te voeren op het terugschakelen van het hoofdstroom-
circuit in ons lichaam, waarbij nog slechts delen van de hersenen ten volle
blijven functioneren, zoals bijvoorbeeld het slaapreguleringssysteem bij de
overgang van de tussenhersenen? Waarschijnlijk niet. Ook de slaap, de 
verpakking van de droom geeft nu eenmaal raadsels op die door de moderne
wetenschap nog niet helemaal kunnen worden opgelost. We weten natuurlijk
dat we niet zonder slaap kunnen, dat we een derde deel van ons leven in deze
rusttoestand doorbrengen, waarin onze cellen zich vernieuwen en de zenuwen
tot rust komen. De slaap is voor de mens wat het opwinden is voor een klok

We kunnen met andere woorden onze tijd met werken  vullen en als een wekker
laten aflopen, maar we moeten onze levensklok altijd weer opnieuw opwinden
een proces dat zes tot tien uur duurt, afhankelijk van de leeftijd, 
want jonge mensen hebben meer, oudere mensen hebben minder slaap nodig. 
Na het inslapen, dat wil zeggen in de eerste uren van de nacht, 
valt de normale mens in een bijzonder verkwikkende diepe slaap, 
die zo na twee uur of drie uur overgaat in dromen, waarna- wat helemaal niet zo zelden voorkomt iemand even wakker wordt gelegenheid voor de
dromer om op een stukje papier de nog vers in het geheugen 
liggende droombelevenis op te schrijven. Meestal is hij daarna zo vermoeid dat hij opnieuw in een diepe slaap wegzinkt, waarop s' ochtends na een nieuwe droomfase een langzaam ontwaken volgt Dit kan mede door invloeden van buitenaf bijvoorbeeld het schelle geluid van de wekker
heel plotseling gebeuren. onderdrukking van de slaapbehoefte kan tot zware gezondheids-
stoornissen leiden.

afbeelding Rene Magritte

Wie goed slaapt, goed droomt

Tussen dag en droom wandelen wij mensen tussen twee,
werelden, tussen de wereld die we bij ons volle bewustzijn
beleven, en de wereld die ons in het onbewuste laat glijden
De rusttoestand na de dagelijkse haast en beslommeringen,
noemen we slaap. De slaap geeft de mensen sinds duizende
jaren raadsels op. Natuurlijk kunnen we de functie ervan
scherp omlijnen: het is de rusttoestand van het lichaam,
waarbij alles vrijwel is uitgeschakeld, wat we in het actieve
leven nodig hebben, denken, voelen handelen.

De vijf zintuigen branden in de slaap slechts op de spaarbrander,
om de levensaccu weer op te laden met de nu vrijgekomen energie
Een paar uur is genoeg, en we zijn klaarwakker en kunnen de,
prestaties van alle dag, die we leven noemen, volbrengen.
De slaap is slechts een schemertoestand in een andere wereld,
van waaruit de dromen komen. De grenzen tussen slapen en waken
zijn door de wetenschap op het moment zelf vastgelegd, omdat de
pupillen nauwer worden, de oogappel naar boven verdwijnt en de
spieren het sluiten van de oogleden bewerkstelligen, zodat via de
ogen geen prikkels uit de buitenwereld meer kunnen worden,
opgenomen.

zondag 5 juli 2009

Spirituele muziek met natuur plaatjes

afbeelding Helene Terlien

Koesteren ( spiritueel )

Koesteren moet je de dingen waar nog enige diepgang
in zit, negatief kan altijd maar dan ben je alles kwijt
Laat je door de negativiteit niet meesleuren
daarmee open je niet alle deuren, door positiviteit
lukt het je altijd, vermijd negatieve gedachten
en het geluk zal op je wachten, door je eigen positieve
gedachten, want gedachten zijn krachten.elise 2000

afbeelding Gustav-Klimt

De kwaliteit van het leven ( Spiritueel )

Word bepaald door de manier waarop we leven.
En door het geluk wat we beleven
en ook door geestelijke rijkdom te ervaren,
en door de liefde in ons hart te bewaren
Dan kan je een ander liefde geven
want dat is het belangrijkste wat er is in het leven
door de liefde kan je alle stormen aan,
en zal het beter met je gaan
alles kan je weerstaan, zelfs de naarste dingen
dat komt door de liefde, die je mooie dingen laat
beleven.

elise  2000

zondag 28 juni 2009

afbeelding Gustav-Klimt

De zee is een vrouw ( gedicht )

Weer als de zee om mij
heen zwemt
voel ik dat de zee
een vrouw is
met blauwe ogen
haar schoonheid is een tempel
haar grootsheid pyramide
haar lengte obelisk
cheops is haar naam

als ik de zeenacht slaap
zal ik in mijn tent
water om mijn voeten horen
zand in mijn oren spoelen
in haar zachte water vrijen

Boudewijn Buch

vrijdag 26 juni 2009

dinsdag 16 juni 2009

afbeelding Dali

Toverogen ( gedicht )

jij hebt die tover in je ogen
verjaren is onmogelijk
dromen over verliefde
vergezichten
het verdroomde
paradijs
jij onbereikbaar
ik had je herkent
op een bejaarde
zomerdag
zag ik je
spiegelbeeld
nu vervlogen
in de tijd.


elise

zondag 14 juni 2009

afbeelding Dali

Ik droom in jouw ( Gedicht )

ik droom in jouw een gedicht
spiegelend
er word dezelfde wals
gewalst
van maanlicht en golven
zingend gras
en bloemen die fluisteren
en luisteren
we bevinden ons op
dezelfde golflengte
en ik spiegel
mij aan jouw
aan de golfslag
van de zee
waar we samen
dansen
tot alles verdwijnt 

Elise


Surealism and Rene Magritte ( filmpje )

dinsdag 9 juni 2009

afbeelding Magritte

Gitaar Droomsymbool

Gitaar De gitaar heeft, net als de meeste snaarinstrumenten
te maken met de eros, met de volledige overgave aan hartstocht
en liefde. De dromer die zelf gitaar speelt, zou seksuele wensen
koesteren, die tot nu toe niet in vervulling zijn gegaan.
Hoort men een gitaar, dan wijst dit echter meer op het
plezierige samenzijn met leuke mensen.

dinsdag 2 juni 2009

afbeelding Jim Warren

Kat- Droomsymbool

Kat De kat symboliseert de katachtige ongebondenheid ze probeert
om op fluwelen pootjes het doel van haar- meestal seksuele- wensen
te bereiken, maar  slaat dan echter met scherpe nagels toe en laat niet
meer los. De kat symboliseert ook de wilde kat in de natuur van de vrouw
het geleid worden door de driften- wat in de waaktoestand vaak wordt
verborgen en uitsluitend in een droom in de gedaante van dit dier voorkomt.
In dromen van de mannen vervangt de kat soms de vrouw die men seksueel
begeert. In dromen van vrouwen symboliseert dit droombeeld ook  karakter-
trekken zoals uitgesproken individualiteit, egocentriek en een rusteloos  wezen.

zondag 31 mei 2009

afbeelding Rene Magritte

Dorst- Droomsymbool

Dorst kan  als innerlijke onrust worden uitgelegd,zoals bijvoorbeeld
het dorsten naar evenwichtigheid. Degene die dorst heeft, voelt zich
alleen gelaten en zonder hoop op een verbetering van z'n situatie.
Dorst is een teken, om contacten met lieve mensen te zoeken en valse
vrienden te  vermijden. De dorst lessen symboliseert de hoop op een
snelle verbetering van een verprutste situatie. Meestal wordt de droom
over dorst niet tot het einde gedroomd, omdat het dorstgevoel de dromer
spoedig wakker laat worden.

woensdag 20 mei 2009

afbeelding Rene Magritte

Deurslot_droomsymbool

Deurslot wanneer we het deurslot in de droom met gemak
kunnen openen, dan kunnen we op een aangename toekomst
hopen- vooral op het intieme vlak. Opent de dromer het slot
echter met geweld, dan betekent dit dat hij een niet al te best
karakter heeft, want door z'n medogenloosheid zal hij niet
veel vrienden maken. Wanneer hij de deur achter zich afsluit,
dan verliest hij een kans, die hij in de toekomst zou kunnen
hebben. Wanneer de dromer ondanks grote inspanningen
het slot niet kan openen, dan zou hij in ieder geval moeten
proberen om van z'n huidige levenssituatie het beste te maken
een verandering zal op dit moment zeker niet de moeite waard
zijn.

zaterdag 16 mei 2009

afbeelding Rene Magritte

deur_ droomsymbool

Deur Als  symbool van het huis kan de deur een opening in het lichaam
inhouden. Maar de deur kan ook de mogelijkheid symboliseren van het
vinden van een uitweg uit een min of meer ingewikkelde situatie
afhankelijk van het feit, of de deur open of gesloten is. De deur is ook de
toegang tot de mensen van wie men houdt. Degene die in de droom met
versnelde pas door een deuropening rent, trapt vermoedelijk in de
waaktoestand open deuren in. Egyptische droomuitleggers zagen in een
open deur het teken, dat spoedig welkom bezoek verwacht zou kunnen
worden.vrijdag 15 mei 2009

afbeelding Rene Magritte

Bed droomsymbool

Bed Het bolwerk van de geborgenheid, waarin we af en toe
worden gegrepen door een grote onrust, men zou zich in de
waaktoestand met dit gevoel moeten bezighouden, omdat
het op verborgen haard van  psychische ziekteverwekkers
zou kunnen wijzen. Degene die in de droom seksuele- 
avonturen in bed beleeft, is vermoedelijk wat ontevreden
met z'n seksuele prestaties in de waaktoestand, hij wil 
meer dan datgene waartoe hij zich in staat acht.
Als het beddegoed is verschoond, dan betekent dit volgens
een middeleeuws droomboek geluk in de liefde, wanneer
het beddegoed vuil is, betekent dit tegenslag in de liefde.

We zijn van mening, dat schoon beddegoed de dromer er
veeleer aan moet herinneren dat hij ook in de waaktoestand
op netheid in het seksuele leven zou moeten letten, vuil-
beddegoed zou er dus een teken voor moeten zijn om z'n 
relaties in het reine te brengen. Het lege bed in de droom
zegt iets over de geestelijke eenzaamheid van de dromer.

zaterdag 9 mei 2009

afbeelding Rene Magritte

De zee - symbool

De zee is voor mij een persoonlijk symbool
omdat het verband staat met een bijna verdrinkingsdood als kind
Ik zie vanaf die tijd altijd een zwarte hoge zee boven iemands huis
als deze komt te overlijden en dat klopt altijd.
Ook bij naderend gevaar staan de straten in mijn dromen blank van
schuimend zeewater. 

woensdag 6 mei 2009

afbeelding Rene Magritte

Droom symboliek

Als je over een vogel droomt, is hij op dat moment
jouw persoonlijke droomvogel.
in geen symboolwoordenboek kun je over hem lezen.
Om met hem in contact te kunnen komen
moet je alle symboliek die je in verband met vogels
hebt geleerd vergeten.
Het gaat om jouw levende vogel in het heden.
Als je een etiket op hem plakt, dan dood je je vogel.
Als je probeert de vogel te beoordelen of te 
interpreteren sterft hij, want hij houdt op zichzelf
te zijn, omdat je hem niet ziet zoals hij is.

Hoe beleef je je vogel? Wees hier attent op.
kijk hem nauwkeurig aan.
Neem zijn kwaliteiten, zijn bewegingen waar.
Als je tracht over en van je vogel te leren
kun je hem beschouwen als je leraar.
Benader hem dan met openheid, geduld en respect
terwijl je hem benadert, behandel je hem  als het
allerbelangrijkste in je leven op dit moment.
Je hoeft je niet in te spannen om je vogel in actie
te laten komen. Hij vindt zichzelf uit hij is niet
afhankelijk van je bewuste ego. Wil je van je vogel
leren, dan moet je hem tijd en ruimte geven in
volharding. Laat hem bewegen en veranderen zoals
hij zelf wil. Als je je vogel iets wil vragen kun je dit
doen, daarna word er van je verwacht dat je echt luistert
vanuit je hart, want de vogel zal op zijn eigen manier
antwoorden. Als je wilt kun je een tekening van je vogel
maken, of een gedicht schrijven. Je vogel wil in jou
leven. zodat jij in hem kunt leven. Zo bereik je je
innerlijke vrijheid, zo wordt je steeds meer jezelf.