vrijdag 8 januari 2010

afbeelding

Droomsymbool- vlam

Vlam Wanneer de vlam als een symbool van het man nelijke geslacht
wordt gezien, dan moet het doven van de vlam wijzen op de angst om
de liefdeskracht te verliezen . Het ligt voor de hand om een helder
brandende vlam als een teken van innerlijke loutering te interpreteren.
Flakkerende vlammen wijzen op verterende hatstochten.
Vlammen zijn een waarschuwing wanneer ze om een huis heen woeden
met andere woorden het lichaam) in dit geval duiden ze op psychische
en fysieke schade. De Egyptenaren geloofden dat degene die in een droom
vlammen ziet, enorme financiele voordelen kan verwachten