donderdag 1 april 2010

afbeelding-kunst Judith

De droom van Penelope

Alleen in de Odyssee komt een droomverhaal voor waarin geen
enkele god de hand heeft.Het is de droomvan Penelope, de door
vrijers lastiggevallen vrouw van de dood verklaarde Odysseus
Hij gaat over de adelaar die te midden van de ganzen vliegt:
Maar er kwam een grote adelaar met kromme snavel uit de bergen
en hij brak de ganzen de hals: gedood lagen ze alle in huis, en hij
vloog omhoog de heilige lucht in. Penelope huilt in haar slaap om
de gedode ganzen. Maar de adelaar verschijnt nog een keer in haar
droom en legt met de stem van Odysseus uit wat ze juist heeft
gedroomd: Die ganzen zijn vrijers en ik was zojuist de adelaar
maar thans ben ik, jouw echtgenoot, teruggekomen om alle vrijers
zonder uitzondering een verschrikkelijk einde te bezorgen.


In feite wijst de adelaar als droomsymbool, ook volgens de huidige
opinie, op de vervulling van vermetele gedachten. Uit snaterende
ganzen, die tegelijkertijd in de droom verschijnen, valt- na duiding
op te maken dat er van lastige gasten sprake is.
Wat Penelope in haar droom zag werd dus helemaal goed uitgelegd
alhoewel hierin tegenwoordig-ook toen de droom uitkwam-gezien
vanuit het standpunt van Penelope, die tien jaar vergeefs op haar man
wachtte, minder een profetische droom gezien zou worden dan een
wens-droom van de door leed gekwelde vrouw.