zaterdag 21 april 2012

Dagelijkse Wijsheid

Je kunt het idee dat jouw liefde geheel
afhankelijk is van iemand buiten jezelf
vergelijken met het idee dat je vreugde
ontleent aan het zandkasteel dat je op het
strand gebouwd hebt.


BRANDON BAYS

Liefde

Denk je dat er geen liefde in je leven kan bestaan zonder de
aanwezigheid van een ander, dan is je liefde gebaseerd op
drijfzand. De kans bestaat altijd dat degene die je adoreert,
uit je leven verdwijnt. Je hele voorstelling van wat liefde is
zal dan als een kaartenhuis ineenstorten. Maar kan een ander
er echt met een deel van het liefdeskapitaal vandoor gaan?
Bayes steekt je vandaag wat dat betreft een hart onder de riem.
Ze beschrijft de liefde als een onuitputtelijke bron van kracht
waarmee we allemaal geboren worden. Iemand liefhebben
betekent dat je een ander toegang geeft tot jouw innerlijke bron.
Uit eigen beweging heb je de kraan daarvan helemaal opengedraaid.
Je kunt deze kraan natuurlijk ook zelf weer dichtdraaien en zo de
liefdesenergie blokkeren. Jijzelf bent de weldoener die de liefde
laat stromen en een ander daarin laat delen. Die ander kan er echter
nooit voorgoed met jouw liefde vandoor gaan. Kijk maar wat er
gebeurt als er een nieuwe liefde in je leven opbloeit. Je draait de
kraan open en de liefde stroomt weer als vanouds.