zaterdag 11 juli 2009

afbeelding Klimt

Maagd -Droom-symbool

Maagd symbool van het ongeschondene en de
zuiverheid. In dromen van mannen de belichaming
van de anima: in dromen van vrouwen de eigen
schaduw die op dingen uit het verleden of op een
sterke vader-binding wijst, maar vermoedelijk ook
op ongevoeligheid duidt. Mannen die over een maagd
dromen, hebben meestal een moedercomplex omdat de
eigen moeder voor hen een ideaal voorbeeld lijkt te zijn.
In het bijzonder bij jonge mannen verschijnt de maagd
als de ideale vrouw, met wie ze willen trouwen.

afbeelding Gustav-Klimt

droom symbool- kus

Kus De kus symboliseert het hoogste geluk
en beloofd genezing voor de zieken.
Wordt er in erotische dromen gekust, dan
is een relatie meestal goed, ook al zoent men
in de droom niet de eigen partner.
Vaak wordt met de kus ook de geestelijke
communicatie bedoeld.
Wanneer anderen ons in een droom zoenen,
dan is het opletten geblazen, het zou de judas-
kus kunnen zijn.

afbeelding Rene Magritte

Wie slaapt als wij slapen?

De vraag schijnt gerechtvaardigd: Wie slaapt er eigenlijk als
wij slapen? In onze slaap zien we onszelf vaak in een heel andere
gedaante. We voelen onszelf niet, onze zintuigen nemen niets bewust waar
Is dat slechts terug te voeren op het terugschakelen van het hoofdstroom-
circuit in ons lichaam, waarbij nog slechts delen van de hersenen ten volle
blijven functioneren, zoals bijvoorbeeld het slaapreguleringssysteem bij de
overgang van de tussenhersenen? Waarschijnlijk niet. Ook de slaap, de 
verpakking van de droom geeft nu eenmaal raadsels op die door de moderne
wetenschap nog niet helemaal kunnen worden opgelost. We weten natuurlijk
dat we niet zonder slaap kunnen, dat we een derde deel van ons leven in deze
rusttoestand doorbrengen, waarin onze cellen zich vernieuwen en de zenuwen
tot rust komen. De slaap is voor de mens wat het opwinden is voor een klok

We kunnen met andere woorden onze tijd met werken  vullen en als een wekker
laten aflopen, maar we moeten onze levensklok altijd weer opnieuw opwinden
een proces dat zes tot tien uur duurt, afhankelijk van de leeftijd, 
want jonge mensen hebben meer, oudere mensen hebben minder slaap nodig. 
Na het inslapen, dat wil zeggen in de eerste uren van de nacht, 
valt de normale mens in een bijzonder verkwikkende diepe slaap, 
die zo na twee uur of drie uur overgaat in dromen, waarna- wat helemaal niet zo zelden voorkomt iemand even wakker wordt gelegenheid voor de
dromer om op een stukje papier de nog vers in het geheugen 
liggende droombelevenis op te schrijven. Meestal is hij daarna zo vermoeid dat hij opnieuw in een diepe slaap wegzinkt, waarop s' ochtends na een nieuwe droomfase een langzaam ontwaken volgt Dit kan mede door invloeden van buitenaf bijvoorbeeld het schelle geluid van de wekker
heel plotseling gebeuren. onderdrukking van de slaapbehoefte kan tot zware gezondheids-
stoornissen leiden.

afbeelding Rene Magritte

Wie goed slaapt, goed droomt

Tussen dag en droom wandelen wij mensen tussen twee,
werelden, tussen de wereld die we bij ons volle bewustzijn
beleven, en de wereld die ons in het onbewuste laat glijden
De rusttoestand na de dagelijkse haast en beslommeringen,
noemen we slaap. De slaap geeft de mensen sinds duizende
jaren raadsels op. Natuurlijk kunnen we de functie ervan
scherp omlijnen: het is de rusttoestand van het lichaam,
waarbij alles vrijwel is uitgeschakeld, wat we in het actieve
leven nodig hebben, denken, voelen handelen.

De vijf zintuigen branden in de slaap slechts op de spaarbrander,
om de levensaccu weer op te laden met de nu vrijgekomen energie
Een paar uur is genoeg, en we zijn klaarwakker en kunnen de,
prestaties van alle dag, die we leven noemen, volbrengen.
De slaap is slechts een schemertoestand in een andere wereld,
van waaruit de dromen komen. De grenzen tussen slapen en waken
zijn door de wetenschap op het moment zelf vastgelegd, omdat de
pupillen nauwer worden, de oogappel naar boven verdwijnt en de
spieren het sluiten van de oogleden bewerkstelligen, zodat via de
ogen geen prikkels uit de buitenwereld meer kunnen worden,
opgenomen.