zaterdag 15 augustus 2009

Zich laten bezielen door droomsymbolen

Ieder droomsymbool houdt een kracht in en zodra we bij
die kracht stilstaan, worden we er door bezield.
Gaat het om een energie van vreugde, geluk, openheid,warmte
dan kunnen we deze op ons in laten werken in ons dagelijkse leven
en ons verrijken en verdiepen. Gaat het om een angstgevoel of een
weerstand, dan vraagt het om een duidelijke confrontatie, zodat we
deze gevoelens aan kunnen en niet het slachtoffer ervan worden
Iedere keer dat we de symbolische gevaren onder ogen zien,
overwinnen we ze. In iedere confrontatie is een stuk overwinning
Het probleem ontstaat wanneer we onze gevaren en angsten niet
willen zien, maar doen alsof ze niet bestaan. Dan gaan ze een eigen
leven leiden in ons en ze zullen blijven domineren, totdat we een
eerlijke confrontatie aandurven.

Geen opmerkingen: