vrijdag 27 maart 2009

Citrien (kristal)

Citrien varieert in kleur van lichtgeel tot goudoranje en is meestal
doorzichtig of half doorzichtig. Dit kristal wordt geassocieerd met
wijsheid en spirituele verheffing, maar ook met meer aardse eigen-
schappen zoals materieel gewin, stem af op de frequentie van citrien
voor een gevoel van vreugde en wilskracht, terwijl u in contact treedt
met Goddelijke inspiratie.

Geen opmerkingen: